ISSN 1302-2636
En Çok İndirilen Makaleler - TASARIM + KURAM DERGİSİ

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA
1.Babaeski ve Kavaklı Tarihi Tren İstasyonu Binalarının Yeniden Değerlendirilmesi
Ali Yıldız
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.85856   2019; 15 - 27 | Sayfalar 31 - 54

2.Yersel Lazer (Nokta Bulut) Tarama Yöntemi ile Rölöve – Restitüsyon - Restorasyon Projesi Hazırlama Süreci ve Bir Örnek: Elazığ Harput Kale Hamamı
Türkan İrgin Uzun, Yakup Spor
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.95867   2019; 15 - 28 | Sayfalar 1 - 26

3.Birgi Sandıkoğlu Konağı Restorasyon Uygulaması
Tülay Çobancaoglu, Mehmet Selim Ökten
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.19480   2019; 15 - 27 | Sayfalar 10 - 30

4.İnsanın Kendini Keşfinin Temsil Yüzeyi Olarak Deri ya da Cephe - Jenny Holzer’in İşleri Üzerinden Bir Okuma Denemesi
Melek Kılınç
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.91886   2019; 15 - 27 | Sayfalar 142 - 155

5.Galata Surları’nın Yıkım Süreci
Esra Okur Coşkunçay
doi: 10.23835/tasarimkuram.534679   2018; 14 - 25 | Sayfalar 33 - 58

6.Çizgiyi Kentte Yürüyüşe Çıkarmak: Boğaz(İçi) Günlükleri
Bilge Bal
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.31932   2019; 15 - 28 | Sayfalar 27 - 52

7.Soyutlama Kavramının Mekân Tasarımı Eğitimine Yansıtılmasının Önemi: 20. Yüzyıl Soyut Resim Sanatı ve F. L. Wright’ın Yapıları Üzerinden Bir İnceleme
Pelin Kaya, Saadet Aytıs
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.88700   2019; 15 - 28 | Sayfalar 53 - 64

8.Yaşa Bağlı Olarak Değişen Haptik Davranış Özelliklerinin Otomobil Araç-İçi Kontrolleri Üzerinden Tespit Edilmesi
Yener Altıparmakoğulları, Ismail Süha Erda
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.30932   2019; 15 - 27 | Sayfalar 125 - 141

ÇAĞRILI YAZI
9.İstanbul Silüetindeki Değişim
Ebru Şevkin, Murat Gül
doi: 10.23835/tasarimkuram.370211   2017; 13 - 23 | Sayfalar 1 - 14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
10.Bir Kültürel Miras Alanı Olarak Karaköy-Tophane Bölgesi’nin Sahip Olduğu Değerlerin İrdelenmesi
Gülce Güleycan Okyay, Demet Ulusoy Binan
doi: 10.23835/tasarimkuram.368680   2017; 13 - 23 | Sayfalar 15 - 38

11.Eylemden Söyleme Mobilya: Çağdaş Dönem Örneği
Şebnem Ertaş Beşir, Elif Sönmez, Betül Yılmaz
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.52724   2019; 15 - 27 | Sayfalar 77 - 84

12.Ticari Mekanlarda Enstalasyonla Yaratılan Dinamikler
Işıl Özçam
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.06978   2019; 15 - 27 | Sayfalar 64 - 76

13.İnsanın Kendini Keşfinin Temsil Yüzeyi Olarak Deri ya da Cephe - Jenny Holzer’in İşleri Üzerinden Bir Okuma Denemesi
Melek Kılınç
2019; 15 - 27 | Sayfa 

14.Kanser Hastalığına Özgü Verilerin Onkoloji Servisleri İç Mekan Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Esra Bayır, İpek Fitöz
doi: 10.23835/tasarimkuram.530762   2017; 13 - 24 | Sayfalar 114 - 137

15.Türkiye’de Alt Gelir Grubunun Konut Sorunu ve Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi (YDMA) Tabanlı Çözüm Önerisi
Şeyda Emekci, Ali Murat Tanyer
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.65265   2019; 15 - 27 | Sayfalar 55 - 63

16.İstanbul’da Orta Bizans Dönemi’ne Ait Üç Anıt İle Çevrelerinin Bütünleşik Olarak Korunması İçin Öneriler
Mine Esmer, Zeynep Ahunbay
doi: 10.23835/tasarimkuram.240903   2013; 9 - 15 | Sayfalar 35 - 55

17.Türkiye’de Alt Gelir Grubunun Konut Sorunu ve Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi (YDMA) Tabanlı Çözüm Önerisi
Şeyda Emekçi, Ali Murat Tanyer
2019; 15 - 27 | Sayfa 

18.Eyüp Silahi Mehmed Bey Mescidi Onarım Evrelerinin Belgeler Işığında Değerlendirilmesi
Nil Orbeyi, Sezgi Giray Küçük, Selim Sani Güngör
doi: 10.23835/tasarimkuram.413328   2017; 13 - 23 | Sayfalar 83 - 100

19.Architecture as the Built Form of Theory
Ebru Özeke Tökmeci
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.38358   2019; 15 - 27 | Sayfalar 1 - 9

20.Mimar Sinan’ın İstanbul Külliyelerinde Yer Alan Sıbyan Mektepleri ve Koruma Sorunları
Cem Balcan, Demet Ulusoy Binan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.20592   2019; 15 - 27 | Sayfalar 100 - 124

LookUs & Online Makale