ISSN 1302-2636
: ()

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA
1.Bir Kültürel Miras Alanı Olarak Karaköy-Tophane Bölgesi’nin Sahip Olduğu Değerlerin İrdelenmesi
Gülce Güleycan Okyay, Demet Ulusoy Binan
doi: 10.23835/tasarimkuram.368680   2017; 13 - 23 | Sayfalar 15 - 38

2.Babaeski ve Kavaklı Tarihi Tren İstasyonu Binalarının Yeniden Değerlendirilmesi
Ali Yıldız
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.85856   2019; 15 - 27 | Sayfalar 31 - 54

3.Birgi Sandıkoğlu Konağı Restorasyon Uygulaması
Tülay Çobancaoglu, Mehmet Selim Ökten
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.19480   2019; 15 - 27 | Sayfalar 10 - 30

4.Mimar Sinan’ın İstanbul Külliyelerinde Yer Alan Sıbyan Mektepleri ve Koruma Sorunları
Cem Balcan, Demet Ulusoy Binan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.20592   2019; 15 - 27 | Sayfalar 100 - 124

5.İnsanın Kendini Keşfinin Temsil Yüzeyi Olarak Deri ya da Cephe - Jenny Holzer’in İşleri Üzerinden Bir Okuma Denemesi
Melek Kılınç
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.91886   2019; 15 - 27 | Sayfalar 142 - 155

6.Eylemden Söyleme Mobilya: Çağdaş Dönem Örneği
Şebnem Ertaş Beşir, Elif Sönmez, Betül Yılmaz
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.52724   2019; 15 - 27 | Sayfalar 77 - 84

7.Yaşa Bağlı Olarak Değişen Haptik Davranış Özelliklerinin Otomobil Araç-İçi Kontrolleri Üzerinden Tespit Edilmesi
Yener Altıparmakoğulları, Ismail Süha Erda
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.30932   2019; 15 - 27 | Sayfalar 125 - 141

8.Architecture as the Built Form of Theory
Ebru Özeke Tökmeci
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.38358   2019; 15 - 27 | Sayfalar 1 - 9

9.Ticari Mekanlarda Enstalasyonla Yaratılan Dinamikler
Işıl Özçam
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.06978   2019; 15 - 27 | Sayfalar 64 - 76

10.Evaluation of Industrial Designs by Using Analytical Hierarchy Process and Parallel Prototyping
Özkal Özsoy
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.02411   2019; 15 - 27 | Sayfalar 85 - 99

11.Türkiye’de Alt Gelir Grubunun Konut Sorunu ve Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi (YDMA) Tabanlı Çözüm Önerisi
Şeyda Emekci, Ali Murat Tanyer
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.65265   2019; 15 - 27 | Sayfalar 55 - 63

12.İnsanın Kendini Keşfinin Temsil Yüzeyi Olarak Deri ya da Cephe - Jenny Holzer’in İşleri Üzerinden Bir Okuma Denemesi
Melek Kılınç
2019; 15 - 27 | Sayfa 

13.Eyüp Silahi Mehmed Bey Mescidi Onarım Evrelerinin Belgeler Işığında Değerlendirilmesi
Nil Orbeyi, Sezgi Giray Küçük, Selim Sani Güngör
doi: 10.23835/tasarimkuram.413328   2017; 13 - 23 | Sayfalar 83 - 100

EDITÖRDEN
14.Editörden
Ahmet Zeki Turan
2019; 15 - 27 | Sayfa V

ARAŞTIRMA
15.Yapı Biçimi Teorisi Olarak Mimarlık
Ebru Özeke Tökmeci
2019; 15 - 27 | Sayfa 

16.Türkiye’de Alt Gelir Grubunun Konut Sorunu ve Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi (YDMA) Tabanlı Çözüm Önerisi
Şeyda Emekçi, Ali Murat Tanyer
2019; 15 - 27 | Sayfa 

ÇAĞRILI YAZI
17.İstanbul Silüetindeki Değişim
Ebru Şevkin, Murat Gül
doi: 10.23835/tasarimkuram.370211   2017; 13 - 23 | Sayfalar 1 - 14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
18.Okul Bahçelerinin Önemi, Planlama Ve Tasarım Standartlarının Değerlendirilmesi
Serpil Önder, Ahmet Akay
doi: 10.23835/tasarimkuram.529944   2018; 14 - 26 | Sayfalar 126 - 142

19.Türkiye’de İnşa Edilen Yatların İç Mekan Tasarımı Üzerine Bir Araştırma
Murat Aydın, Tuğba Yılmaz Aydın
doi: 10.23835/tasarimkuram.315688   2016; 12 - 21 | Sayfalar 61 - 77

20.Antalya’da 1980 Sonrası Yaşanan Dönüşümün Kıyıdaki İzdüşümleri
Zeynep Esengil, Hüseyin Kahvecioğlu
doi: 10.23835/tasarimkuram.553528   2016; 12 - 22 | Sayfalar 80 - 98

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale