ISSN 1302-2636
Using “Styling” Conceptual Tool In Product Design: A Product Semantic Approach [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 71-81

Using “Styling” Conceptual Tool In Product Design: A Product Semantic Approach

Çınar Narter
Kadir Has Universitesi Sanat ve Tasarım Fakultesi Endustri Urunleri Tasarımı Bolumu

Industrial design "styling" concept is generally described as the "Products altering the basic structural elements between the forms of perception”. Referred to here "perception", wants to give the message to be aware of or understand the product. Repeated a number of forms that create the perception occurs through a kind of product has led to the design. At this point, we must not mix up the styling and design. Design does not mean styling. Styling of the product does not mean that the external appearance and give shape to the shell. Styling Applications; cognitive sciences, hybrid technologies, is kept in sight, out of human psychological and physical needs of the state and includes the creation of form over function causality. "Styling" in Turkish is also referred as "shaping" and "stylization". In this article, under the discipline of Industrial Design "Semantic Concept Tools" and the "Design" is one of the methods of "styling" the implications of the concept of product design applications. For example, Swedish car manufacturer "Volvo" with the Finnish mobile phone manufacturer company "Nokia", in terms of product identification products to reflect the context in which the concept of design and semantic approach to styling products that is passed out of the ways in which a study intended to convey messages included. In this study, the relationship between the disciplines of product design semantics, in the field of science and industry are established.

Keywords: Industrial Design; Styling; Product Semantic

“Styling” Kavram Aracının Ürün Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım

Çınar Narter
Kadir Has Universitesi Sanat ve Tasarım Fakultesi Endustri Urunleri Tasarımı Bolumu

Endüstri tasarımı “Styling” kavramı, “Ürünler arasındaki algılanma biçimlerini değiştiren temel yapısal unsurlardır” şeklinde tanımlanmaktadır. Burada değinilen “algı”, farkında olmak ya da ürünün vermek istediği mesajı anlamaktır. Algıyı yaratan formlar bir dizi üründe tasarım yoluyla tekrarlanarak meydana gelirse bir tarz oluşmaya başlamaktadır. Bu noktada styling ve tasarımı birbirine karıştırmamak gereklidir. Tasarım styling demek değildir. Styling ürünün dış görünüşüne ve kabuğuna şekil vermek anlamına da gelmemektedir. Styling uygulaması; bilişsel bilimlerin, karma teknolojilerin, insanın psikolojik ve fiziki ihtiyaçlarının göz ününde bulundurulduğu ve işlevin nedenselliği üzerine biçim oluşturulması durumunu içermektedir. “Styling” Türkçe de “biçimleme”, “üsluplaştırma” olarak da ifade edilmektedir. Bu makalede, Endüstri Tasarımı disiplini altında “Anlambilimsel Kavram Araçları”ndan ve “Tasarlama” yöntemlerinden biri olan “Styling” kavramının ürün tasarım uygulamalarındaki yansımaları incelenmektedir. Örnek olarak İsveç otomobil üreticisi “Volvo” firması ile Finlandiya mobil telefon üreticisi “Nokia” firmasının ürün kimliği açısından tasarımlarında styling kavramını hangi bağlamda ürünlerine yansıttığı ve anlambilimsel yaklaşımda ürünler üzerinden aktarılmak istenen mesajların hangi yollarla iletildiğine dair bir araştırmayı içermektedir. Bu çalışma ile ürün anlambilim bilim alanı ve endüstri tasarımı disiplini arasındaki ilişkiler de kurulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri Tasarımı; Styling; Ürün Anlambilimi

Çınar Narter. Using “Styling” Conceptual Tool In Product Design: A Product Semantic Approach. Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 71-81

Corresponding Author: Çınar Narter
LookUs & Online Makale