ISSN 1302-2636
Italian Industrial Districts as a Creative Production Model and Its Impacts on Design Driven Innovation [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 43-57 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239615

Italian Industrial Districts as a Creative Production Model and Its Impacts on Design Driven Innovation

Ayşe Coşkun Orlandi
Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Innovation for 21st century is among the major competitiveness strategies. Whilst the classical description of the term is directly technology related, the term design-driven innovation unveils the novelty concept that is not directly related to technology but refers to new strategies capable of sustaining competitive advantage through innovations that compete through products and services that have a radical new meaning. ‘Made in Italy’ as a tag for representing the qualitative features of Italian products, is referred as a creative success model since after the Second World War. Therefore the tag ‘Made in Italy’ represents uniqueness, authenticity, creativity and innovation in design. The Italian design system is immensely characterized by the production system concentrated in specialized industrial districts. The supportive potential to trigger design and design driven innovation of the Italian industrial districts is the focal theme of this article. The article is structured as a literature review and conveys the concept of industrial clusters and districts and analyzes the Italian design system and its reciprocal relations with the production system. The research at a larger scope aims at evoking the question if the Italian model could be a design based strategic tool for Turkey, which arguably has geographical and historical similarities with Italy.

Keywords: Growth and development; Sustainability; Sustainable Development; Sustainable Tourism

Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri

Ayşe Coşkun Orlandi
Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

İnovasyon 21. yy. için en önemli rekabet stratejilerinden biridir. İnovasyon kavramı klasik çerçevede teknolojiye özdeş tanımlanırken, ‘tasarıma dayalı inovasyon’ ifadesi doğrudan teknolojiye bağlı olmayan yenilik kavramını yeni ürün geliştirme süreçleriyle kesiştirerek tasarım ve inovasyon arasındaki net bağlantıyı vurgular. Tasarımı bir kültür olarak benimseyen ve sunan İtalya, II. Dünya Savaşı sonrası parlayan ‘Made in Italy’ etiketiyle İtalyan endüstri ürünlerindeki tasarıma ve inovasyona dayalı katma değeri tescil etmektedir.

Tasarımın hem ulusal bir katma değer dinamiği, hem de rekabet avantajı faktörü olarak değerlendirilmesi, İtalya’nın kendine has, özgün, yaratıcı ve yenilikçi tasarım modelinin referans model olarak kabul görmesini sağlamıştır. ‘Made in Italy’ vurgusunun

en önemli kaynağı özelleşmiş üretim sistemi olan endüstri kümeleridir. İtalyan endüstri kümelerinin tasarım ve inovasyonu tetikleyici yapısı bu makalenin ana temasını oluşturur. Makale, genel çerçevede küme kavramını inceleyerek tasarıma dayalı inovasyona kaynaklık eden ve bu kapsamda örnek üretim modeli olarak karşımıza çıkan İtalyan endüstri kümelerinin yapısal analizine odaklanır. Literatür derlemesi olarak kurgulanan çalışmanın bir diğer amacı da kümelenme modelinin İtalya’yla aynı coğrafi havzada yer alan Türkiye için model oluşturma potansiyelinin konumlandırılmasına kaynaklık etmektir.

Anahtar Kelimeler: inovasyon; Made in Italy; tasarıma dayalı inovasyon; endüstri kümeleri

Ayşe Coşkun Orlandi. Italian Industrial Districts as a Creative Production Model and Its Impacts on Design Driven Innovation. Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 43-57

Corresponding Author: Ayşe Coşkun Orlandi
LookUs & Online Makale