ISSN 1302-2636
Approaches and Proposals for the Definition and Preservation of Multi-Layered Settlements in Turkey, Case Study: Bergama [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 1-26

Approaches and Proposals for the Definition and Preservation of Multi-Layered Settlements in Turkey, Case Study: Bergama

Demet Ulusoy Bınan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü


Türkiye’de Çok Katmanlı Yerleşimlerde Tanımlama-Koruma Yaklaşımı ve Öneriler: Bergama Örneği

Demet Ulusoy Bınan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü


Demet Ulusoy Bınan. Approaches and Proposals for the Definition and Preservation of Multi-Layered Settlements in Turkey, Case Study: Bergama. Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 1-26

Corresponding Author: Demet Ulusoy Bınan
LookUs & Online Makale