ISSN 1302-2636
Tasarım + Kuram Dergisi TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 18 (37)
Cilt: 18  Sayı: 37 - 2022
İÇINDEKILER
1.Frontmatters

Sayfalar I - VI

ÇAĞRILI YAZI
2.Güzel Sanatlar Akademisi Mimari Şubesi Çizim Salonu: Taut Atölyesi (1938)
Nezih R Aysel
doi: 10.14744/tasarimkuram.2022.28190  Sayfalar 1 - 12

ARAŞTIRMA
3.Mobilya Ürün Örneği Üzerinden Estetik Beğeninin Değerlendirilmesi için Yöntem Arayışı
Ezgi İlhan, Abdullah Togay, Serkan Güneş, Naz A.G.Z. Börekçi
doi: 10.14744/tasarimkuram.2022.02986  Sayfalar 13 - 28

LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
4.Görsel Duyu Dışında Kalan Duyusal Unsurların Mobilya Perakendesi Özelinde Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri
Çisem Oğuzhan, Zeynep Tuna Ultav
doi: 10.14744/tasarimkuram.2022.27676  Sayfalar 29 - 51

ARAŞTIRMA
5.Sofasız Plan Tipinde Türk Evi Üzerine Bir İrdeleme
Özge Özeke Eski, Tülay Çobanoğlu
doi: 10.14744/tasarimkuram.2022.70037  Sayfalar 52 - 69

6.Tarihi Haritalar Üzerinden Kayıp Kentsel Mekânın İzini Sürmek: Levent Çiftliği ve Kışlası’nın 18. ve 20. Yüzyıllar Arasında Kentsel Bağlamla Etkileşiminin Belirlenmesi
Melih Birik
doi: 10.14744/tasarimkuram.2022.04934  Sayfalar 70 - 95

DERLEME
7.Yapı Kabuklarında Biyomimetik Termoregülasyon
Betül Aydın Yazıoğlu, Semra Arslan Selçuk, Güneş Mutlu Avinç
doi: 10.14744/tasarimkuram.2022.10327  Sayfalar 96 - 110

ARAŞTIRMA
8.Covid-19 Sonrası Kalıcı Konutlara Dönüşen İkincil (Yazlık) Konutların Mekân Organizasyonundaki Değişimi
Onur Şuta, Sennur Akansel
doi: 10.14744/tasarimkuram.2022.38980  Sayfalar 111 - 132

9.Belediyelerdeki Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Süreçlerinin İncelenmesi: Bir Karşılıklı Görüşme Çalışması
Murat Aydın
doi: 10.14744/tasarimkuram.2022.26121  Sayfalar 133 - 151

LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
10.İşlev Dışı Kalan Kent İçi Endüstriyel Miras Alanlarının Uyarlanabilir Yeniden Kullanım Açısından Değerlendirilmesi: Sakarya Donatım Park Örneği
Melike Nur Saraylı, İsmail Hakkı Demir
doi: 10.14744/tasarimkuram.2022.25901  Sayfalar 152 - 170

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale