ISSN 1302-2636
En Çok İndirilen Makaleler - TASARIM + KURAM DERGİSİ

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA
1.Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Türkiye’de Taşınmaz Kültür Mirası ve Koruma Düşüncesi
Mehmet Rıfat Akbulut
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.55477   2020; 16 - 29 | Sayfalar 16 - 34

2.Babaeski ve Kavaklı Tarihi Tren İstasyonu Binalarının Yeniden Değerlendirilmesi
Ali Yıldız
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.85856   2019; 15 - 27 | Sayfalar 31 - 54

3.Yersel Lazer (Nokta Bulut) Tarama Yöntemi ile Rölöve – Restitüsyon - Restorasyon Projesi Hazırlama Süreci ve Bir Örnek: Elazığ Harput Kale Hamamı
Türkan İrgin Uzun, Yakup Spor
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.95867   2019; 15 - 28 | Sayfalar 1 - 26

LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
4.Osmanlı Evlerine Dair Araştırma Malzemesi ve Yöntem Sorunsalı: Potansiyeller ve Sınırlılıklar
Hatice Akgül, Hatice Gökçen Özkaya
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.29290   2020; 16 - 29 | Sayfalar 35 - 52

ARAŞTIRMA
5.Türkiye’de Çağdaş Konut Üretiminin Yeniden Okunması
Duygu Koca
doi: 10.23835/tasarimkuram.239591   2015; 11 - 19 | Sayfalar 19 - 36

6.Soyutlama Kavramının Mekân Tasarımı Eğitimine Yansıtılmasının Önemi: 20. Yüzyıl Soyut Resim Sanatı ve F. L. Wright’ın Yapıları Üzerinden Bir İnceleme
Pelin Kaya, Saadet Aytıs
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.88700   2019; 15 - 28 | Sayfalar 53 - 64

ÇAĞRILI YAZI
7.İstanbul Silüetindeki Değişim
Ebru Şevkin, Murat Gül
doi: 10.23835/tasarimkuram.370211   2017; 13 - 23 | Sayfalar 1 - 14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
8.Geleneksel Kırsal Konut Tipolojileri Üzerinden Kültür-Mekân İlişkilerinin Mekân Dizimi Yöntemiyle İncelenmesi: Düzce İli Örneği
Duygu Gökce, Ayşegül Kaya
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.60783   2020; 16 - 31 | Sayfalar 36 - 56

9.Ticari Mekanlarda Enstalasyonla Yaratılan Dinamikler
Işıl Özçam
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.06978   2019; 15 - 27 | Sayfalar 64 - 76

10.Mimari Planlamada, Günışığı Etkinliğinin Arttırılması için Kurgusal Tasarım Destek Modeli
Ümit Arpacıoğlu, Cemal İrfan Çalışkan, Bahar Şahin, Nazlı Ödevci
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.70783   2020; 16 - 29 | Sayfalar 53 - 78

11.Ülkelerin Deprem Sonrası Yeniden Yapılaşma Süreçlerinin Karşılaştırılması: Çin, Şili ve Türkiye Örnekleri
Melike Kalkan, Ayse Duygu Kaçar, Orkun Alptekin
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.41275   2020; 16 - 31 | Sayfalar 152 - 169

12.Yaşa Bağlı Olarak Değişen Haptik Davranış Özelliklerinin Otomobil Araç-İçi Kontrolleri Üzerinden Tespit Edilmesi
Yener Altıparmakoğulları, Ismail Süha Erda
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.30932   2019; 15 - 27 | Sayfalar 125 - 141

13.“Cumhuriyet Modernleşmesi” ve “Kırsal İletişim/Kalkınma” Eksenleri Bağlamında Mekânsal Bir Model Olarak Eskişehir Çifteler Harası
Özlem Arıtan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.94840   2019; 15 - 28 | Sayfalar 179 - 198

14.Mimari Cephe Tasarımında Malzeme ve Renk Kullanımı: Alan Çalışmasında Seramik Malzeme Üzerinden Ürün Tasarımcı Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Seray Cidem, Çiğdem Tekin
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.74936   2020; 16 - 31 | Sayfalar 57 - 79

15.İnsanın Kendini Keşfinin Temsil Yüzeyi Olarak Deri ya da Cephe - Jenny Holzer’in İşleri Üzerinden Bir Okuma Denemesi
Melek Kılınç
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.91886   2019; 15 - 27 | Sayfalar 142 - 155

16.Psikolojik Travmanın Renk Bağlamında Mekânsal Duyumsama Değişimine Etkisinin “L’écume Des Jours” Adlı Eser Üzerinden İncelenmesi
Tülay Canbolat, Zahide Salan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.69772   2020; 16 - 29 | Sayfalar 141 - 152

17.Üniversite Öğrencilerinin Zihinsel Haritalarında Kentin İmajı: Düzce Örneği
Ayşegül Tanrıverdi Kaya
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.82787   2019; 15 - 28 | Sayfalar 165 - 178

18.Birgi Sandıkoğlu Konağı Restorasyon Uygulaması
Tülay Çobancaoglu, Mehmet Selim Ökten
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.19480   2019; 15 - 27 | Sayfalar 10 - 30

19.İstanbul’da Orta Bizans Dönemi’ne Ait Üç Anıt İle Çevrelerinin Bütünleşik Olarak Korunması İçin Öneriler
Mine Esmer, Zeynep Ahunbay
doi: 10.23835/tasarimkuram.240903   2013; 9 - 15 | Sayfalar 35 - 55

20.Eylemden Söyleme Mobilya: Çağdaş Dönem Örneği
Şebnem Ertaş Beşir, Elif Sönmez, Betül Yılmaz
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.52724   2019; 15 - 27 | Sayfalar 77 - 84

LookUs & Online Makale