ISSN 1302-2636
En Çok İndirilen Makaleler - TASARIM + KURAM DERGİSİ

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA
1.Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Türkiye’de Taşınmaz Kültür Mirası ve Koruma Düşüncesi
Mehmet Rıfat Akbulut
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.55477   2020; 16 - 29 | Sayfalar 16 - 34

2.Babaeski ve Kavaklı Tarihi Tren İstasyonu Binalarının Yeniden Değerlendirilmesi
Ali Yıldız
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.85856   2019; 15 - 27 | Sayfalar 31 - 54

3.Yersel Lazer (Nokta Bulut) Tarama Yöntemi ile Rölöve – Restitüsyon - Restorasyon Projesi Hazırlama Süreci ve Bir Örnek: Elazığ Harput Kale Hamamı
Türkan İrgin Uzun, Yakup Spor
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.95867   2019; 15 - 28 | Sayfalar 1 - 26

4.Soyutlama Kavramının Mekân Tasarımı Eğitimine Yansıtılmasının Önemi: 20. Yüzyıl Soyut Resim Sanatı ve F. L. Wright’ın Yapıları Üzerinden Bir İnceleme
Pelin Kaya, Saadet Aytıs
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.88700   2019; 15 - 28 | Sayfalar 53 - 64

5.Mimari Planlamada, Günışığı Etkinliğinin Arttırılması için Kurgusal Tasarım Destek Modeli
Ümit Arpacıoğlu, Cemal İrfan Çalışkan, Bahar Şahin, Nazlı Ödevci
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.70783   2020; 16 - 29 | Sayfalar 53 - 78

ÇAĞRILI YAZI
6.İstanbul Silüetindeki Değişim
Ebru Şevkin, Murat Gül
doi: 10.23835/tasarimkuram.370211   2017; 13 - 23 | Sayfalar 1 - 14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
7.“Cumhuriyet Modernleşmesi” ve “Kırsal İletişim/Kalkınma” Eksenleri Bağlamında Mekânsal Bir Model Olarak Eskişehir Çifteler Harası
Özlem Arıtan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.94840   2019; 15 - 28 | Sayfalar 179 - 198

8.Yaşa Bağlı Olarak Değişen Haptik Davranış Özelliklerinin Otomobil Araç-İçi Kontrolleri Üzerinden Tespit Edilmesi
Yener Altıparmakoğulları, Ismail Süha Erda
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.30932   2019; 15 - 27 | Sayfalar 125 - 141

9.Ticari Mekanlarda Enstalasyonla Yaratılan Dinamikler
Işıl Özçam
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.06978   2019; 15 - 27 | Sayfalar 64 - 76

10.İnsanın Kendini Keşfinin Temsil Yüzeyi Olarak Deri ya da Cephe - Jenny Holzer’in İşleri Üzerinden Bir Okuma Denemesi
Melek Kılınç
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.91886   2019; 15 - 27 | Sayfalar 142 - 155

11.Türkiye’de Çağdaş Konut Üretiminin Yeniden Okunması
Duygu Koca
doi: 10.23835/tasarimkuram.239591   2015; 11 - 19 | Sayfalar 19 - 36

12.Üniversite Öğrencilerinin Zihinsel Haritalarında Kentin İmajı: Düzce Örneği
Ayşegül Tanrıverdi Kaya
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.82787   2019; 15 - 28 | Sayfalar 165 - 178

LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
13.Osmanlı Evlerine Dair Araştırma Malzemesi ve Yöntem Sorunsalı: Potansiyeller ve Sınırlılıklar
Hatice Akgül, Hatice Gökçen Özkaya
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.29290   2020; 16 - 29 | Sayfalar 35 - 52

ARAŞTIRMA
14.Birgi Sandıkoğlu Konağı Restorasyon Uygulaması
Tülay Çobancaoglu, Mehmet Selim Ökten
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.19480   2019; 15 - 27 | Sayfalar 10 - 30

15.Galata Surları’nın Yıkım Süreci
Esra Okur Coşkunçay
doi: 10.23835/tasarimkuram.534679   2018; 14 - 25 | Sayfalar 33 - 58

16.Eylemden Söyleme Mobilya: Çağdaş Dönem Örneği
Şebnem Ertaş Beşir, Elif Sönmez, Betül Yılmaz
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.52724   2019; 15 - 27 | Sayfalar 77 - 84

17.İstanbul’da Orta Bizans Dönemi’ne Ait Üç Anıt İle Çevrelerinin Bütünleşik Olarak Korunması İçin Öneriler
Mine Esmer, Zeynep Ahunbay
doi: 10.23835/tasarimkuram.240903   2013; 9 - 15 | Sayfalar 35 - 55

18.Kanser Hastalığına Özgü Verilerin Onkoloji Servisleri İç Mekan Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Esra Bayır, İpek Fitöz
doi: 10.23835/tasarimkuram.530762   2017; 13 - 24 | Sayfalar 114 - 137

19.Eyüp Silahi Mehmed Bey Mescidi Onarım Evrelerinin Belgeler Işığında Değerlendirilmesi
Nil Orbeyi, Sezgi Giray Küçük, Selim Sani Güngör
doi: 10.23835/tasarimkuram.413328   2017; 13 - 23 | Sayfalar 83 - 100

20.Türkiye’de Alt Gelir Grubunun Konut Sorunu ve Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi (YDMA) Tabanlı Çözüm Önerisi
Şeyda Emekçi, Ali Murat Tanyer
2019; 15 - 27 | Sayfa 

LookUs & Online Makale