ISSN 1302-2636
En Çok İndirilen Makaleler - TASARIM + KURAM DERGİSİ

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA
1.Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Türkiye’de Taşınmaz Kültür Mirası ve Koruma Düşüncesi
Mehmet Rıfat Akbulut
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.55477   2020; 16 - 29 | Sayfalar 16 - 34

2.Türkiye’de Çağdaş Konut Üretiminin Yeniden Okunması
Duygu Koca
doi: 10.23835/tasarimkuram.239591   2015; 11 - 19 | Sayfalar 19 - 36

LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
3.Osmanlı Evlerine Dair Araştırma Malzemesi ve Yöntem Sorunsalı: Potansiyeller ve Sınırlılıklar
Hatice Akgül, Hatice Gökçen Özkaya
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.29290   2020; 16 - 29 | Sayfalar 35 - 52

ARAŞTIRMA
4.Ticari Mekanlarda Enstalasyonla Yaratılan Dinamikler
Işıl Özçam
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.06978   2019; 15 - 27 | Sayfalar 64 - 76

5.Babaeski ve Kavaklı Tarihi Tren İstasyonu Binalarının Yeniden Değerlendirilmesi
Ali Yıldız
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.85856   2019; 15 - 27 | Sayfalar 31 - 54

6.Yersel Lazer (Nokta Bulut) Tarama Yöntemi ile Rölöve – Restitüsyon - Restorasyon Projesi Hazırlama Süreci ve Bir Örnek: Elazığ Harput Kale Hamamı
Türkan İrgin Uzun, Yakup Spor
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.95867   2019; 15 - 28 | Sayfalar 1 - 26

7.Geleneksel Kırsal Konut Tipolojileri Üzerinden Kültür-Mekân İlişkilerinin Mekân Dizimi Yöntemiyle İncelenmesi: Düzce İli Örneği
Duygu Gökce, Ayşegül Kaya
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.60783   2020; 16 - 31 | Sayfalar 36 - 56

8.Tarihsel Süreçlerde Taksim Meydanı ve Beyoğlu Bölgesinin Morfolojik Evrimi ve Sentaktik Analizleri
Müge Özkan Özbek
doi: 10.14744/tasarimkuram.2021.83435   2021; 17 - 32 | Sayfalar 35 - 54

9.Psikolojik Travmanın Renk Bağlamında Mekânsal Duyumsama Değişimine Etkisinin “L’écume Des Jours” Adlı Eser Üzerinden İncelenmesi
Tülay Canbolat, Zahide Salan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.69772   2020; 16 - 29 | Sayfalar 141 - 152

10.Soyutlama Kavramının Mekân Tasarımı Eğitimine Yansıtılmasının Önemi: 20. Yüzyıl Soyut Resim Sanatı ve F. L. Wright’ın Yapıları Üzerinden Bir İnceleme
Pelin Kaya, Saadet Aytıs
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.88700   2019; 15 - 28 | Sayfalar 53 - 64

ÇAĞRILI YAZI
11.İstanbul Silüetindeki Değişim
Ebru Şevkin, Murat Gül
doi: 10.23835/tasarimkuram.370211   2017; 13 - 23 | Sayfalar 1 - 14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
12.Ülkelerin Deprem Sonrası Yeniden Yapılaşma Süreçlerinin Karşılaştırılması: Çin, Şili ve Türkiye Örnekleri
Melike Kalkan, Ayse Duygu Kaçar, Orkun Alptekin
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.41275   2020; 16 - 31 | Sayfalar 152 - 169

13.Mimari Temsil Araçlarindan Maketin Tasarim Düşüncesindeki Yeri
Hande Asar
doi: 10.23835/tasarimkuram.523210   2018; 14 - 26 | Sayfalar 24 - 35

14.Mimari Planlamada, Günışığı Etkinliğinin Arttırılması için Kurgusal Tasarım Destek Modeli
Ümit Arpacıoğlu, Cemal İrfan Çalışkan, Bahar Şahin, Nazlı Ödevci
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.70783   2020; 16 - 29 | Sayfalar 53 - 78

15.Yaşa Bağlı Olarak Değişen Haptik Davranış Özelliklerinin Otomobil Araç-İçi Kontrolleri Üzerinden Tespit Edilmesi
Yener Altıparmakoğulları, Ismail Süha Erda
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.30932   2019; 15 - 27 | Sayfalar 125 - 141

16.“Cumhuriyet Modernleşmesi” ve “Kırsal İletişim/Kalkınma” Eksenleri Bağlamında Mekânsal Bir Model Olarak Eskişehir Çifteler Harası
Özlem Arıtan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.94840   2019; 15 - 28 | Sayfalar 179 - 198

LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
17.İstanbul Süleymaniye Külliyesi Örneğinde Külliyeler için Bir Yönetim Modeli Önerisi
Tuna Kan, Demet Binan
doi: 10.23835/tasarimkuram.239602   2014; 10 - 17 | Sayfalar 94 - 119

ARAŞTIRMA
18.Adana’da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'ne Ait Bir Yapı Örneği; Adana Tren Garı
Ayşe Durukan Kopuz
doi: 10.23835/tasarimkuram.542859   2016; 12 - 22 | Sayfalar 21 - 33

19.Mimari Cephe Tasarımında Malzeme ve Renk Kullanımı: Alan Çalışmasında Seramik Malzeme Üzerinden Ürün Tasarımcı Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Seray Cidem, Çiğdem Tekin
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.74936   2020; 16 - 31 | Sayfalar 57 - 79

20.Müzecilik Anlayışının Gelişim Sürecinde Tasarım Müzeleri ve Mekânsal Kalite Bağlamında Örnek Bir Olay İncelemesi
Merve Karaoğlu Can, İpek Fitoz
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.39358   2021; 17 - 33 | Sayfalar 205 - 228

LookUs & Online Makale