ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 16 (31)
Cilt: 16  Sayı: 31 - 2020
EDITÖRDEN
1.Editörden
Burcu Selcen Coşkun
Sayfa V

ÇAĞRILI YAZI
2.1 Yer 4 Mimar 3 Yapı: Yer’in Tanıklığında Akademi Tarihi Üzerine Kısa Notlar
Nezih R. Aysel
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.65668  Sayfalar 1 - 17

ARAŞTIRMA
3.Elektro-Mekanik Uygulamalar Üzerine Bir Alan Çalışması ile Endüstriyel Tasarım Öğrencilerinin Teknik Yönelimli Derslerden Beklentilerinin Araştırılması
Özkal Hüseyin Özsoy
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.38258  Sayfalar 18 - 35

4.Geleneksel Kırsal Konut Tipolojileri Üzerinden Kültür-Mekân İlişkilerinin Mekân Dizimi Yöntemiyle İncelenmesi: Düzce İli Örneği
Duygu Gökce, Ayşegül Kaya
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.60783  Sayfalar 36 - 56

5.Mimari Cephe Tasarımında Malzeme ve Renk Kullanımı: Alan Çalışmasında Seramik Malzeme Üzerinden Ürün Tasarımcı Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Seray Cidem, Çiğdem Tekin
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.74936  Sayfalar 57 - 79

6.Yaşlı Bireylerin Banyo Deneyimleri, İhtiyaçları ve Tercihlerinin Anlaşılmasına Yönelik Yenilikçi ve Katılımcı Tasarım Araştırması Yöntemleri
Senem Turhan, Dilruba Oğur Aydın, Çağla Doğan, Mert Kulaksız
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.76094  Sayfalar 80 - 96

7.Çocuk Poliklinikleri Bekleme Mekanlarında Çocuk Psikolojisine Uygun Renk ve Işık Kullanımının Örnekler Üzerinde Analizi
Hamide Temel, Ipek Fitoz
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.49354  Sayfalar 97 - 107

8.Mimari Tasarım Stüdyosunda Strüktürün Form ve Mekân ile Entegrasyonu
Feray Maden
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.22931  Sayfalar 108 - 122

9.Tasarım Stüdyosu Deneyiminde Yüksek Hızlı Tren İstasyonları (YHT) ve Çevresinin Kentsel Tasarım Kriterlerine Göre İncelenmesi: Pendik/Türkiye Örneği
Sedef Özçelik Güney, Saniye Karaman Öztaş, Tayfun Salihoğlu
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.74507  Sayfalar 123 - 139

10.Yazılım Teknolojilerinin Kullanıldığı Mimari Tasarım Süreçlerinde Taşıyıcı Sistem Tasarımı Üzerine Bir İnceleme
Yelin Demir Altıntaş, Ülkü Inceköse
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.93585  Sayfalar 140 - 151

11.Ülkelerin Deprem Sonrası Yeniden Yapılaşma Süreçlerinin Karşılaştırılması: Çin, Şili ve Türkiye Örnekleri
Melike Kalkan, Ayse Duygu Kaçar, Orkun Alptekin
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.41275  Sayfalar 152 - 169

DOSYA TANITIM YAZISI
12.28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu: “Kentsel Tasarımda Süreci Tasarlamak” Seçili Makaleler
Barış Göğüş, Idil Akyol, S. Tuğçe Tezer
Sayfalar 170 - 171
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
13.Geneyik Kırsal Mahallesi Mekansal Gelişme Stratejileri
Serdar Malkoç Alpaslan Nizamoğlu, Bilge Nur Bektaş
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.72623  Sayfalar 172 - 193

14.Günümüzde Mahalle Kültürünü Sürdürebilmek ve Yeni Bir Kavram Arayışı Olarak “Sosyal Dayanıklı Mahalle”: Kurtuluş-Feriköy Örneği
Selin Turan, Hatice Ayatac
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.36744  Sayfalar 194 - 215

15.Müze Bahçelerinin Alternatif Açık Alan Olarak Kullanılmasının Kentsel Yaşam Üzerindeki Etkileri: İstanbul Örneği
Damla Erenler, Eren Kürkçüoğlu
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.75537  Sayfalar 216 - 238

16.Açık Kamusal Mekân Tasarımında Çocuk Katılım Yöntemlerinin Etkinlik Düzeyi Değerlendirmesi
Gülzade Şentürk, Ebru Firidin Özgür
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.83097  Sayfalar 239 - 256

17.Birey-Doğa İlişkisinin Yeniden Kurgulanması Bağlamında Ekoterapötik Mekânlar
Didem Kara, Gülden Oruc
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.32548  Sayfalar 257 - 277

DIĞER
18.Hakemler

Sayfa 278
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale