ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 17 (32)
Cilt: 17  Sayı: 32 - 2021
ARAŞTIRMA
1.Semt Pazarlarının Kentsel Yaşamda Sosyallik Temelli Kamusallığın Geliştirilmesindeki Rolü
Gökçe Uzgören
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.83702  Sayfalar 1 - 19

2.Mimari Tasarlama Sürecinde Mimesis/Taklit Kavramı; Kaba Kümeler Üzerinden Bir Çözümleme Önerisi
Özgür Demirkan, Ayhan Usta
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.37268  Sayfalar 20 - 34

3.Tarihsel Süreçlerde Taksim Meydanı ve Beyoğlu Bölgesinin Morfolojik Evrimi ve Sentaktik Analizleri
Müge Özkan Özbek
doi: 10.14744/tasarimkuram.2021.83435  Sayfalar 35 - 54

4.Sürdürülebilir Cephelerde Yangın Riski Değerlendirmesi
Görkem Mustafa Yeniay, Ümit Arpacıoğlu
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.46320  Sayfalar 55 - 69

5.Yerleşme Tarihi Analizi İçin Yöntemsel Bir Çerçeve Önerisi: Kentsel Morfoloji ve Tarihsel Coğrafyanın Sunduğu Olanaklar
Saadet Tuğçe Tezer
doi: 10.14744/tasarimkuram.2021.96530  Sayfalar 70 - 89

6.Betonarmede Strüktürel Bir Zirve: Hipar Kabuklar
Muhammed Emin Akyürek, Nabi Volkan Gür, Mehmet Selim Ökten
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.96967  Sayfalar 90 - 108

7.Metafor ve Deneyim olarak Mimarlık: Nazım Hikmet'in Son Dönem Şiirleri
Efe Duyan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.83792  Sayfalar 109 - 119

DOSYA TANITIM YAZISI
8.2020 Ulusal Lisansüstü Mekansal Çalışmalar Sempozyumu Seçili Makaleler
Gizem Aksümer, Bahar Aksel, Kumru Çılgın, Elif Hant, Tuğçe Tezer
Sayfalar 120 - 122
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
9.Kimin İçin Kent?: Lisansüstü Çalışmalarda Türkiye’de Kentsel Toplumsal Hareketler
Yasemin Bahçekapılı
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.39205  Sayfalar 123 - 136

10.Bomonti’nin Dönüşümüne Üretim Dinamikleri Üzerinden Bakmak
Sinem Seçer
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.39306  Sayfalar 137 - 149

11.Marmaray Hattı İstasyonlarının Toplu Taşıma Odaklı Kentsel Gelişme Yaklaşımına Uygunluk Açısından İncelenmesi
Kübra Pilatin
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.98598  Sayfalar 150 - 159

12.Kentsel Dönüşüm ve Güncel Sanat: İstanbul’da Yaşanan Kentsel Dönüşümü Sanat Eserleri Üzerinden Okumak
Eda Gecikmez
doi: 10.14744/tasarimkuram.2021.79663  Sayfalar 160 - 176

LookUs & Online Makale