ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 17 (33)
Cilt: 17  Sayı: 33 - 2021
1.Kapak

Sayfa I

2.Yayın Kurulu

Sayfalar II - III

3.İçindekiler

Sayfa IV

EDITÖRDEN
4.Editörden
Esin Sarıman Özmen
Sayfa V

ARAŞTIRMA
5.Kamusal Açık Mekânlarda “Yer Bağlılığı”: İzmir- Bostanlı Kıyı Düzenlemesi Örneği
Fulya Selçuk, İlknur Türkseven Doğrusoy
doi: 10.14744/tasarimkuram.2021.15010  Sayfalar 1 - 17

6.Tarihi Kent Merkezlerinde Tüketim Mekanlarının Dönüşümü: Yeldeğirmeni Mahallesi Örneği
Elifcan Duygun, Rifat Gökhan Koçyiğit
doi: 10.14744/tasarimkuram.2021.41103  Sayfalar 18 - 41

7.Esnek Planlama Sisteminde Kamusal Politika Olarak KentselTasarımın Önemi: Lefkoşa ve Belfast Örnekleri
Elda İstillozlu
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.29484  Sayfalar 42 - 64

8.Üniversite Kafeteryasının Kullanıcı Katılımlı Bir Yaklaşımla Tasarlanması
Setenay Karaarslan, Yasemin Erkan Yazıcı
doi: 10.14744/tasarimkuram.2021.05925  Sayfalar 65 - 86

9.Konaklama Yapılarının Tarihsel Süreçteki Gelişimi: 20.yy Balıkesir Otelleri
Nazlıcan Birinci, Hikmet Eldek Güner
doi: 10.14744/tasarimkuram.2021.75437  Sayfalar 87 - 106

DERLEME
10.Yüksek Yapıların Şehir Dokusuyla İlişkisi: Londra ve Paris Örnekleri
Burcu Ölgen, Saadet Aytıs
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.59389  Sayfalar 107 - 121

ARAŞTIRMA
11.Kullanıcı Deneyimi Ekseninde Hareket Algı Uygulamalarına Ait Etkileşimsel Özelliklerin ve Arayüz Tasarımlarının Değerlendirilmesi
Mehmet Sinan Yum
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.88156  Sayfalar 122 - 137

12.Bina ve Bina Cephesinin Kullanıcı-Tasarımcı İletişiminin Alan Çalışması ile Sorgulanması
Çiğdem Tekin, Başak Gül Durmuş
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.80037  Sayfalar 138 - 162

13.Deneyim ve Anlatı Odağında Mekâna Yeniden Bakmak: Perec ve Butor’un Yazınında Mekânın Temsil Biçimleri
Pelin Nane
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.57299  Sayfalar 163 - 175

14.Siyaset ve Sermayenin Baskısı, Mesleki İlkeler ve Belediyelerde Çalışan Plancılar
Binnur Öktem Ünsal
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.89166  Sayfalar 176 - 190

15.Sürrealistlerin Mekâna Dair Üretimlerinin Kavramlar Üzerinden İncelenmesi
Hande Tunç
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.38278  Sayfalar 191 - 204

16.Müzecilik Anlayışının Gelişim Sürecinde Tasarım Müzeleri ve Mekânsal Kalite Bağlamında Örnek Bir Olay İncelemesi
Merve Karaoğlu Can, İpek Fitoz
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.39358  Sayfalar 205 - 228

17.Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Mimari Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi: Odak grup metodu
Şeyda Emekci
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.82687  Sayfalar 229 - 242

18.Tropikal Modernizm’in Yerelliği ve Sürdürülebilir Mimarlık Tarihi İçindeki Yeri
Sevcan Karadağ, Nazan Kırcı
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.88709  Sayfalar 243 - 259

LookUs & Online Makale