ISSN 1302-2636
Eyüp Silahi Mehmed Bey Mescidi Onarım Evrelerinin Belgeler Işığında Değerlendirilmesi [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2017; 13(23): 83-100 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.413328

Eyüp Silahi Mehmed Bey Mescidi Onarım Evrelerinin Belgeler Işığında Değerlendirilmesi

Nil Orbeyi, Sezgi Giray Küçük, Selim Sani Güngör
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programı

Bu çalışmada, İstanbul’un ilk Osmanlı sur dışı yerleşim bölgesi olan Eyüp’te Zal Paşa Caddesi’nde yer alan Silahi Mehmed Bey Mescidi’nin yapım evreleri incelenmiştir. Yapıdan bağımsız tasarlanmış minaresinin biçimi ve konumu sebebiyle nadir örneklerden biri olan mescidin mimarı ve yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte araştırmacılar tarafından yapım tekniği ve mimari özelliklerine bağlı olarak 16. yüzyıl eseri olarak kabul edilmiştir. Günümüzde, mescid, türbe, minare, tuvalet ve hazireden oluşan yapı, farklı dönemlerde yapılmış ekler sayesinde inşa edildiği dönemdeki şemasından farklılaşmış olmasına rağmen özgün görünümünü korumaktadır. Bu çalışma ile yapının güncel rölövelerinden ve yerinde yapılan incelemelerden elde edilen veriler, arşiv belgeleri, eski fotoğraflar ve haritalar eşliğinde değerlendirilmiş ve yapının üç farklı dönemde günümüzdeki duruma geldiği saptanmıştır. Elde edilen veriler görseller eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eyüp, mescid, rölöve, onarım, kronolojik analiz.

Eyüp Silahi Mehmed Bey Mescidi Onarım Evrelerinin Belgeler Işığında Değerlendirilmesi

Nil Orbeyi, Sezgi Giray Küçük, Selim Sani Güngör
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programı

In this article, building phases of Silahi Mehmed Bey Masjid, a religious building located in Eyüp -the first settlement area of Ottoman population outside the city wallshave been examined. The masjid is among the rare examples of masjids with detached minarets. Its architect and construction date are unknown. According to the construction technique and architectural properties of the masjid, it is regarded as a 16th century building. Today, the complex consists of amasjid, a tomb, one minaret, toilets and a cemetery yard. Due to later additions constructed in different periods, the original appearance of the building has changed over time. In this study, the data obtained from the current survey drawings and on-site observations have been evaluated through the light of archival documents, old photos and maps. Later, changes seen in Silahi Mehmed Bey Masjid have been examined. Depending on the interventions that have resulted in spatial and visual changes of the structure, three phases of the building have been studied. Interventions were examined with cause and effect relation and the data obtained have been presented with accompanying visuals.

Keywords: Eyüp, masjid, survey drawing, repair, spatial analysis

Nil Orbeyi, Sezgi Giray Küçük, Selim Sani Güngör. Eyüp Silahi Mehmed Bey Mescidi Onarım Evrelerinin Belgeler Işığında Değerlendirilmesi. Tasarım Kuram. 2017; 13(23): 83-100

Sorumlu Yazar: Nil Orbeyi
LookUs & Online Makale