ISSN 1302-2636
Parametrik Yelkenli Yat Dış ve İç Tasarımı [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(29): 1-15 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.30085

Parametrik Yelkenli Yat Dış ve İç Tasarımı

Seval Özgel Felek
Ordu Üniversitesi, Ünye Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Programı

Deniz araçları stayling ve iç mekan tasarımlarının bir bütünüdür. Stayling oluşumu hem dış form aracılığıyla mekanı oluşturmakta, hem de bölmelendirme ve beraberinde gelen iç mekan yerleşimleriyle dış formu etkilemektedir. İkisi arasında bir ayrım yapılmadan hem içeriden dışarıya hem de dışarıdan içeriye doğru çalışılmalıdır. İç mekandaki düzenlemeler, dıştaki doluluk ve boşluk konumlandırılmasına bağlı olarak yapılmalıdır. Dış mekanda stayling ise özellikle bir tipoloji isteniyorsa, o tipolojinin özelliklerini de dikte etmektedir. Çalışma kapsamında yelkenli tipolojisinin stayling ve iç mekan çözümlemeleri birlikte yapılarak, bu bütünlüğü sağlayacak bir model önerisi yapılacaktır. İç mekan yerleşimlerinde en önemli husus olan bölmelendirme kavramı hem aracın su geçirmez bütünlüğünü koruyabilmesi için yapılan enine, yatay ve boyuna perdeler tasarlanması işlemi, hem de yaşam alanlarının düzenlenmesini içine alan bir kapsayıcılıkla kullanılmaktadır. Bu mekansal öğelerin tanımlanması ve birbirleriyle olan ilişkilerinin ortaya konulması ve tipolojinin gerekliliklerinin sayısal olarak belirlenmesiyle, ortaya bir model konulmuştur. Böylece tasarımcılar için yön gösterici bir model elde edilmiş ve estetik değerlerin de eklenmesiyle tasarım süreci doğru bir şekilde tamamlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yelkenli Yatlar, Parametrik Tasarım, Yat Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım

Parametric Sailing Yacht Exterior and Interior Design

Seval Özgel Felek
Ordu University, Ünye Vocational School, Department of Architecture and City Planning, Architectural Restoration Program, Ordu

Marine vessels are a combination of exterior styling and interior design. Styling arrangements create spaces by way of external form and also influence external form by compartmentalizing interior spaces and layout. The design works its way from the inside out as well as from the outside in. Interior design layouts are based on the positions of masses and spaces on the outside. Exterior styling is dictated by the characteristics of specific typologies to be implemented. This paper proposes a model for sailing yachts that includes exterior styling and interior design layouts based on parameters. Most of the yacht geometry software has a three-dimensional view of the boat and shows it from in different angles on the screen. This software allows the form to be perceived in a better way compared to a hand-drawn design plane. The computer-aided software used in yacht design is especially useful for engineering calculations. There is no piece of software that automatically renders a digital deck and superstructure model. At this stage, the designer uses various add-ons to design the hull. There is a need for easily making changes on a rough model that will afford flexibility for the designer. When this model is created, it must include elements of the yacht typology of the design. Parameters to be used in parametric sailing yacht design are identified. A model can be developed by establishing the relationship between these parameters. The design process begins when the yacht hull model is imported into the program and modifications made on the model are simultaneously previewed as the variables are changed.

Keywords: Sailing Yacht, Parametric Design, Yacht Design, Computer Aided Design

Seval Özgel Felek. Parametric Sailing Yacht Exterior and Interior Design. Tasarım Kuram. 2020; 16(29): 1-15

Sorumlu Yazar: Seval Özgel Felek
LookUs & Online Makale