ISSN 1302-2636
Endüstriyel Tasarım Öğrencilerinin Bakış Açısından Otomotiv Endüstrisinin Teknik Bilgi ve Tasarımcı-Mühendis İlişkisi Üzerinden Toplumsal Cinsiyetlendirilmesi [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2018; 14(25): 5-16 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.417069

Endüstriyel Tasarım Öğrencilerinin Bakış Açısından Otomotiv Endüstrisinin Teknik Bilgi ve Tasarımcı-Mühendis İlişkisi Üzerinden Toplumsal Cinsiyetlendirilmesi

Pınar Kaygan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Bu çalışma, endüstriyel tasarım öğrencilerinin gözünden otomotiv sektöründeki toplumsal cinsiyet ilişkilerini araştırmaktadır. Son sınıf stüdyosunda sanayiyle işbirliği içerisinde yürütülen iki otomotiv projesi üzerinden yürütülen çalışmanın amacı, öğrencilerin bu projelerle edindikleri deneyimler ışığında, alanyazında erkek egemen olduğu ve ‘erkeğe uygun’ algılandığı belirtilen otomotiv sektöründe kendilerine nasıl bir gelecek gördüklerini anlamaktır. 20 kadın ve 11 erkek öğrenciyle yapılan görüşmeler iki ana sorunun çevresinde yürütüldü. İlk olarak, öğrencilerin araç projesindeki deneyimlerine odaklanarak, proje ekibinin kurulmasında, firmayla ve diğer uzmanlarla ilişkilerde ve ekip içindeki işbölümünde toplumsal cinsiyetin ne ölçüde ve nasıl rol oynadığı soruldu. İkinci olarak, öğrencilerin otomotiv sektörüne bakış açıları ve lisans eğitimi esnasında bir otomotiv projesi yapmış olmanın bu bakış açısına etkisi tartışıldı. Çalışmanın bulguları, endüstriyel tasarım öğrencilerinin bakış açısından otomotiv sektörünün toplumsal cinsiyetlendirilmesinin, bu sektörde ön plana çıkan teknoloji ve teknolojinin asıl hakimi olarak görülen mühendislerle ilişkiler üzerinden gerçekleştiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: endüstriyel tasarım, teknoloji, tasarım eğitimi, otomotiv tasarımı, toplumsal cinsiyet.

Gendering of Automotive Industry Through Technical Knowledge and Designer-Engineer Relations From the Perspective of Industrial Design Students

Pınar Kaygan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

This study explores gender relations in automotive design from the perspective of industrial design students. It draws on two automotive projects carried out collaboratively with industry in the final year design studio, in order to understand how industrial students, in light of their experiences in these two projects, see automotive industry, which is identified as male-dominated and perceived to be ‘suitable’ for men, as an area they can work in the future. Interviews were carried out with 20 women and 11 men students around two main questions. Focusing on the experiences of students in the studio projects, the first set of questions ask to what extent and how gender had a role in setting up the project team, in relations with the collaborating firm and other experts consulted during the projects, and in the division of work within the team. Second set of questions investigated the perspectives of the students on automotive industry as well as the impact of carrying out an automotive design project during the undergraduate education on this perspective. Findings show that according to industrial design students, automotive design is gendered through technology and the relationships with engineers, who are considered as the authentic experts on technology within this industry; and this view has a significant impact on the students’ expectations from the automotive industry in relation to their future career prospects.

Keywords: industrial design, technology, design education, automotive design, gender

Pınar Kaygan. Gendering of Automotive Industry Through Technical Knowledge and Designer-Engineer Relations From the Perspective of Industrial Design Students. Tasarım Kuram. 2018; 14(25): 5-16

Sorumlu Yazar: Pınar Kaygan, Türkiye
LookUs & Online Makale