ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2000
EDITÖRDEN
1.Editörden
Oğuz Bayrakçı
Sayfa II

ÇAĞRILI YAZI
2.Kendi Çizgileri ile Hocam Prof. Mehmet Ali Handan
Ataman Demir
Sayfalar 1 - 12
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.Türkiye'de Katılımcı Korumaya Bir Örnek: Birgi Yazokulu Modeli
Cengiz Eruzun
Sayfalar 13 - 26
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.Gerçek(lik) ve Temsil(iyet) Üzerine Mimarlığın Şaşkınlığı...!
Havva Alkan Bala, Dicle Aydın Çetiner
Sayfalar 27 - 34
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.Şehirlerin Alternatif Alışveriş Mekanları: İstanbul'da Haftalık Pazarlar
Nazmiye Özgüç, William A Mitchell
Sayfalar 35 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.Tünel Kalıp Teknolojisinin Tasarıma Getirdiği Olanak ve Kısıtlamalar
Berrin Şahin
Sayfalar 59 - 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.Sanat ve Mimarlıkta İlerlemeden Sözedebilir miyiz?
Mualla Bayar Erkılıç
Sayfalar 71 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.Parsel Morfolojisi ve Apartman Tipolojileri Üzerine Bir Çalışma: Galata Örneği
Derin Öncel
Sayfalar 77 - 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.Kentsel Sit Alanları'nda Yapılan Uygulamalar: Bursa Reyhan Bölgesi Üzerinde Bir İnceleme
Ebru Özeke
Sayfalar 87 - 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.Kültürümüzle Birlikte Kaybolan Plan Tiplerimiz: Sütlüce Hasırizade Tekkesi, İstanbul
Aysu Akalın Başkaya
Sayfalar 97 - 109
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale