ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 10 (18)
Cilt: 10  Sayı: 18 - 2014
ÇAĞRILI YAZI
1.Başlangıcından Günümüze Sanatın Gelişimine Kısa Bir Bakış
Gündüz Gökçe
doi: 10.23835/tasarimkuram.239600  Sayfalar 1 - 17
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.Mimaride Anlam; Yapıdaki “Sembolik Dil” Üzerine Bir Değerlendirme
Alev Erarslan
doi: 10.23835/tasarimkuram.239593  Sayfalar 18 - 35

3.Sosyal Yenileşim Ve Tasarımın Değişen Rolleri
Serkan Bayraktaroğlu, Seçil Şatır, Ahu Akgün
doi: 10.23835/tasarimkuram.239594  Sayfalar 36 - 52

4.Öğrenci Yurdu Odalarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel Ve Algısal Performansı Üzerine Etkisi; Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu Örneği
Kubulay Çağatay, Kemal Yıldırım
doi: 10.23835/tasarimkuram.239601  Sayfalar 53 - 72

5.Mimarlık Eğitimi Ve Gerçeğin Şiirselliği
Kezban Ayça Alangoya
doi: 10.23835/tasarimkuram.239595  Sayfalar 73 - 93

6.KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA BİR İRDELEME: ÜSKÜDAR MEYDANI
İmre Özbek Eren
Sayfalar 94 - 116

7.Türk mimarlık tarihi yazımında “Ulusal”-“Milli”nin ayrış[-tırıl-]masında karmaşıklık: Bir sınıflandırma denemesi
Ela Güngören, Uğur Tuztaşı
doi: 10.23835/tasarimkuram.239597  Sayfalar 117 - 134

8.MEKANIN YAŞANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR ÇÖZÜMLEME
Armağan Seçil Melikoğlu Eke, İpek Fitöz
doi: 10.23835/tasarimkuram.239598  Sayfalar 137 - 148

LookUs & Online Makale