ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 11 (19)
Cilt: 11  Sayı: 19 - 2015
EDITÖRDEN
1.Editörden
Ahmet Zeki Turan
Sayfalar II - III

ÇAĞRILI YAZI
2.Sürdürülebilir Kentsel Mekanlar ve Kent Mobilyaları
Seçil Şatır
doi: 10.23835/tasarimkuram.239586  Sayfalar 1 - 18
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.Türkiye’de Çağdaş Konut Üretiminin Yeniden Okunması
Duygu Koca
doi: 10.23835/tasarimkuram.239591  Sayfalar 19 - 36

4.Conceptual Evolution Of Architectural Program Through The Second Half Of The 20th Century
Ülkü Özten
doi: 10.23835/tasarimkuram.239588  Sayfalar 37 - 54

5.Küçük Ayasofya Mahallesi Geleneksel Ahşap Konut Mimarisinin Dönüşümü ve Koruma Açısından Değerlendirilmesi
Tülay Çobancaoğlu, Koray Güler, Gülce Güleycan Okyay
doi: 10.23835/tasarimkuram.239589  Sayfalar 55 - 75

6.Kamusal Tuvaletlerde Kullanıcı Deneyimini Anlamak: Bir Araştırma Yöntemi Olarak Kültür Sondaları
Zehra Sözbir Köylü, Alpay Er
doi: 10.23835/tasarimkuram.239590  Sayfalar 76 - 94

7.Taksim Meydanı'nın Cumhuriyet'in Kamusal Alanı Olarak İnşası
Birge Yıldırım, Arzu Erdem
doi: 10.23835/tasarimkuram.239585  Sayfalar 95 - 106

8.Postmodern Cephe Estetiğinde Barok Bir Yöntem Olarak Teatral Anlatım İlkeleri
Tuğba Polat, Ayla Fatma Antel
doi: 10.23835/tasarimkuram.239592  Sayfalar 109 - 122

LookUs & Online Makale