ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 13 (23)
Cilt: 13  Sayı: 23 - 2017
EDITÖRDEN
1.Editörden
Ahmet Zeki Turan
Sayfalar II - III

ÇAĞRILI YAZI
2.İstanbul Silüetindeki Değişim
Ebru Şevkin, Murat Gül
doi: 10.23835/tasarimkuram.370211  Sayfalar 1 - 14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.Bir Kültürel Miras Alanı Olarak Karaköy-Tophane Bölgesi’nin Sahip Olduğu Değerlerin İrdelenmesi
Gülce Güleycan Okyay, Demet Ulusoy Binan
doi: 10.23835/tasarimkuram.368680  Sayfalar 15 - 38

4.Gecekondulu Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı: Sarıyer Derbent ve Kazım Karabekir Mahalleleri Örnekleri
Hakan Yücel, Gizem Aksümer
doi: 10.23835/tasarimkuram.370212  Sayfalar 39 - 51

5.Mimari Detaylandırma Eğitimi Bağlamında “İnce Yapı Bilgisi” Dersinin Analizi
Ömer Ş. Deniz, Özlem Eren, Savaş Ekinci, Bahar Başarır, Lory Zakar, Görkem Arslan, Havva Aksel
doi: 10.23835/tasarimkuram.413326  Sayfalar 52 - 82

6.Eyüp Silahi Mehmed Bey Mescidi Onarım Evrelerinin Belgeler Işığında Değerlendirilmesi
Nil Orbeyi, Sezgi Giray Küçük, Selim Sani Güngör
doi: 10.23835/tasarimkuram.413328  Sayfalar 83 - 100

7.Mimaride Biçimlenme Sorunsalı
Yuvacan Atmaca
doi: 10.23835/tasarimkuram.413330  Sayfalar 101 - 119

8.Türkiye’deki Televizyon Üreticilerinin İnovasyon Karakteristikleri Üzerine Bir İnceleme
Ilgım Eroğlu, Süha Erda
doi: 10.23835/tasarimkuram.414784  Sayfalar 120 - 136

9.Tasarımda Yetkinleşme Mecralarına İlişkin Görsel Bir Okuma
Ufuk Ulusan, Ahmet Zeki Turan
Sayfalar 137 - 153

LookUs & Online Makale