ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 13 (24)
Cilt: 13  Sayı: 24 - 2017
ÇAĞRILI YAZI
1.Success Factors For Construction Projects
Sema Ergönül
doi: 10.23835/tasarimkuram.537813  Sayfalar 1 - 10
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.Toplu Konut Çevresi Açık Alanlarda Genç ve Yetişkin Kullanıcıların Mekansal Kalite Tercihleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar
Bahar Başer Kalyoncuoğlu, Özgün Arın, Kıymet Uzun
doi: 10.23835/tasarimkuram.414932  Sayfalar 11 - 30

3.XIX. Yüzyıl Sonu İstanbul’unda Batılı Tüketici Ürünlerinin Dolaşıma Girdikleri Kanallar ve Yarattıkları Hareketlenmeler: Şark Ticaret Yıllıkları Üzerinden Bir Mikro-Araştırma
Burcu Yağız, Aygül Ağır
doi: 10.23835/tasarimkuram.413540  Sayfalar 31 - 53

4.Tarihi Dokuda “Çağdaş Ek” Kavramının Atölye Ortamında Deneyimlenmesi: Mass’ Workshop 2015
M. Elif Çelebi Karakök, Ayşe Betül Gökarslan
doi: 10.23835/tasarimkuram.413581  Sayfalar 54 - 78

5.Mekanı Anlama Üzerine Süreç Odaklı Bir Yaklaşım
Derya Adıgüzel Özbek, Doğan Zafer Ertürk
doi: 10.23835/tasarimkuram.412068  Sayfalar 79 - 89

6.Karaköy-Kemeraltı Bölgesinde 19. Yüzyıldan Günümüze Yaşanan Kentsel ve Toplumsal Gelişim, Dönüşüm ve Koruma Sorunları
Sezgi Giray Küçük, Deniz Mazlum
doi: 10.23835/tasarimkuram.533695  Sayfalar 90 - 112

7.Kanser Hastalığına Özgü Verilerin Onkoloji Servisleri İç Mekan Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Esra Bayır, İpek Fitöz
doi: 10.23835/tasarimkuram.530762  Sayfalar 114 - 137

8.Eğitim Yapılarında Enerji Etkin Aydınlatma: İstanbul Kağıthane Anadolu Lisesi Örneği
Nihan Gürel Ulusan, İpek Fitöz
doi: 10.23835/tasarimkuram.413532  Sayfalar 138 - 148

9.Troya Tarihi Milli Parkı’nda Süregelen Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri
Erdem Salcan, Z. Hale Tokay
doi: 10.23835/tasarimkuram.539283  Sayfalar 148 - 169

LookUs & Online Makale