ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 14 (25)
Cilt: 14  Sayı: 25 - 2018
ARAŞTIRMA
1.Endüstriyel Tasarım Öğrencilerinin Bakış Açısından Otomotiv Endüstrisinin Teknik Bilgi ve Tasarımcı-Mühendis İlişkisi Üzerinden Toplumsal Cinsiyetlendirilmesi
Pınar Kaygan
doi: 10.23835/tasarimkuram.417069  Sayfalar 5 - 16

2.Risk Altındaki Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilerek Hayata Döndürülmesi: Astley Castle Örneği
Burcu Selcen Coşkun
doi: 10.23835/tasarimkuram.415896  Sayfalar 17 - 32

3.Galata Surları’nın Yıkım Süreci
Esra Okur Coşkunçay
doi: 10.23835/tasarimkuram.534679  Sayfalar 33 - 58

4.Bina Enformasyonu Modellemesi (BIM) Tabanlı Bina Yönetmelik Uygunluk Kontrolü Literatürüne Genel Bir Bakış
Murat Aydın, Hakan Yaman
doi: 10.14744/tasarimkuram.2018.25744  Sayfalar 59 - 77

5.Geleneksel Konut Dokusunun Değişim Süreci ve Sürdürülebilirliği: Yaşam Dünyası Bağlamında Kastamonu-Kırkçeşme Caddesi’nin Analizi
Nurderen Özbek, Belkıs Uluoğlu
doi: 10.23835/tasarimkuram.553525  Sayfalar 78 - 100

6.Mekansal İlişkileri Düzenleyen Bir Mekanizma Olarak Mülkiyet
Deniz Çetin, Ayşe Şentürer
Sayfalar 101 - 103

7.Arkeolojik Alanların Korunmasında Paydaş Olarak Çocuklar: Mersin Yumuktepe Höyüğü Örneği
Meltem Uçar, Ali Cenap Yoloğlu
doi: 10.23835/tasarimkuram.563068  Sayfalar 114 - 133

8.Mimarlıkta “Öznellik” Etiği ve “Özneleşme” Estetiği: Adolf Loos, Le Corbusier ve Sou Fujimoto Mimarlıkları
Tolga Sayın
doi: 10.23835/tasarimkuram.471167  Sayfalar 134 - 152

LookUs & Online Makale