ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 14 (26)
Cilt: 14  Sayı: 26 - 2018
ÇAĞRILI YAZI
1.Hafif Çelik Modüler Kutu Yapım Sistemlerinin Gelişim Süreci ve Temel Yapım İlkeleri
Özlem Eren
doi: 10.23835/tasarimkuram.529984  Sayfalar 5 - 23
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.Mimari Temsil Araçlarindan Maketin Tasarim Düşüncesindeki Yeri
Hande Asar
doi: 10.23835/tasarimkuram.523210  Sayfalar 24 - 35

3.Kadınların İç Mimarlık Mesleğine Yönelimi Üzerine Bir Araştırma
Tomurcuk Işıl Pınarcı, Nilay Unsal Gülmez
Sayfalar 36 - 52

4.Politics of the Ancient City: Classical Greek Houses of West Anatolia
Hale Gönül
doi: 10.23835/tasarimkuram.529975  Sayfalar 53 - 68

5.Kültürel Miras İletişimi Amaçli Artirilmiş Gerçeklik Uygulamalarinin Değerlendirimesi Ve @Rkademi Örneği
Tigin Töre, Demet Binan
doi: 10.23835/tasarimkuram.529968  Sayfalar 69 - 81

6.Ürün Tasarımında Tersine Yenileşim Kavramının Değerlendirilmesi ve Türkiye VOLKICAR Örneğinin Tartışılması
Ilgım Eroğlu
doi: 10.23835/tasarimkuram.523198  Sayfalar 82 - 94

7.Ütopya Düşüncesinin Kent Planlama Eğitiminde Kullanımı: İradesiz Ütopyacılık
Methiye Gül Çöteli
doi: 10.23835/tasarimkuram.529964  Sayfalar 95 - 112

8.Kamusal Mekânların Toplumsal Boyutları Üzerine Bir Değerlendirme
Ebru Firidin Özgür
doi: 10.23835/tasarimkuram.529960  Sayfalar 113 - 125

9.Okul Bahçelerinin Önemi, Planlama Ve Tasarım Standartlarının Değerlendirilmesi
Serpil Önder, Ahmet Akay
doi: 10.23835/tasarimkuram.529944  Sayfalar 126 - 142

10.Karaman “Taşkale” Yerleşimi ve Yöresel Mimari Özellikleri
Hale Tokay, Aysel Duran
doi: 10.23835/tasarimkuram.529935  Sayfalar 143 - 150

11.Çocuk Gelişimi – Spor İlişkisinin Fiziksel Çevre Ve Mekân Algısı Üzerinden İrdelenmesi: Örnek Bir Hareket Merkezi Modeli
İlkay Aslan, Saadet Aytıs
doi: 10.23835/tasarimkuram.529981  Sayfalar 152 - 160

LookUs & Online Makale