ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 15 (27)
Cilt: 15  Sayı: 27 - 2019
ARAŞTIRMA
1.Yapı Biçimi Teorisi Olarak Mimarlık
Ebru Özeke Tökmeci
Sayfa 

2.Türkiye’de Alt Gelir Grubunun Konut Sorunu ve Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi (YDMA) Tabanlı Çözüm Önerisi
Şeyda Emekçi, Ali Murat Tanyer
Sayfa 

3.İnsanın Kendini Keşfinin Temsil Yüzeyi Olarak Deri ya da Cephe - Jenny Holzer’in İşleri Üzerinden Bir Okuma Denemesi
Melek Kılınç
Sayfa 

EDITÖRDEN
4.Editörden
Ahmet Zeki Turan
Sayfa V

ARAŞTIRMA
5.Architecture as the Built Form of Theory
Ebru Özeke Tökmeci
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.38358  Sayfalar 1 - 9

6.Birgi Sandıkoğlu Konağı Restorasyon Uygulaması
Tülay Çobancaoglu, Mehmet Selim Ökten
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.19480  Sayfalar 10 - 30

7.Babaeski ve Kavaklı Tarihi Tren İstasyonu Binalarının Yeniden Değerlendirilmesi
Ali Yıldız
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.85856  Sayfalar 31 - 54

8.Türkiye’de Alt Gelir Grubunun Konut Sorunu ve Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi (YDMA) Tabanlı Çözüm Önerisi
Şeyda Emekci, Ali Murat Tanyer
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.65265  Sayfalar 55 - 63

9.Ticari Mekanlarda Enstalasyonla Yaratılan Dinamikler
Işıl Özçam
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.06978  Sayfalar 64 - 76

10.Eylemden Söyleme Mobilya: Çağdaş Dönem Örneği
Şebnem Ertaş Beşir, Elif Sönmez, Betül Yılmaz
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.52724  Sayfalar 77 - 84

11.Evaluation of Industrial Designs by Using Analytical Hierarchy Process and Parallel Prototyping
Özkal Özsoy
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.02411  Sayfalar 85 - 99

12.Mimar Sinan’ın İstanbul Külliyelerinde Yer Alan Sıbyan Mektepleri ve Koruma Sorunları
Cem Balcan, Demet Ulusoy Binan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.20592  Sayfalar 100 - 124

13.Yaşa Bağlı Olarak Değişen Haptik Davranış Özelliklerinin Otomobil Araç-İçi Kontrolleri Üzerinden Tespit Edilmesi
Yener Altıparmakoğulları, Ismail Süha Erda
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.30932  Sayfalar 125 - 141

14.İnsanın Kendini Keşfinin Temsil Yüzeyi Olarak Deri ya da Cephe - Jenny Holzer’in İşleri Üzerinden Bir Okuma Denemesi
Melek Kılınç
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.91886  Sayfalar 142 - 155

LookUs & Online Makale