ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 15 (28)
Cilt: 15  Sayı: 28 - 2019
EDITÖRDEN
1.Editörden
Burcu Selcen Coşkun
Sayfa V

ARAŞTIRMA
2.Yersel Lazer (Nokta Bulut) Tarama Yöntemi ile Rölöve – Restitüsyon - Restorasyon Projesi Hazırlama Süreci ve Bir Örnek: Elazığ Harput Kale Hamamı
Türkan İrgin Uzun, Yakup Spor
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.95867  Sayfalar 1 - 26

3.Çizgiyi Kentte Yürüyüşe Çıkarmak: Boğaz(İçi) Günlükleri
Bilge Bal
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.31932  Sayfalar 27 - 52

4.Soyutlama Kavramının Mekân Tasarımı Eğitimine Yansıtılmasının Önemi: 20. Yüzyıl Soyut Resim Sanatı ve F. L. Wright’ın Yapıları Üzerinden Bir İnceleme
Pelin Kaya, Saadet Aytıs
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.88700  Sayfalar 53 - 64

5.E-kitap Arayüzlerinin Okuma Deneyimiyle İlişkisi
Nehir Taştan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.7089  Sayfalar 65 - 76

6.Kentsel Planlama için Kentin Dirençliliğini Tanımlayan Bir Ön Çalışma; İstanbul Sultanbeyli Örneği
Ayşe Özyetgin Altun, Azime Tezer
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.07108  Sayfalar 77 - 95

7.Cumhuriyet Düşünüş Tarzında Bir Mantık: Ali Saim Ülgen
Serra Akboy İlk
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.44154  Sayfalar 96 - 110

8.Eğitim Mekânlarında Mobilya Tasarımı ve Aidiyet Duygusu: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü Projesi*
Meltem Eti Proto, İlayda Soyupak, Ceren Koç Sağlam
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.29200  Sayfalar 111 - 121

9.Eleştirel Bir Tavır Olarak Le Corbusier’nin Müzesi
Efe Duyan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.59454  Sayfalar 122 - 137

10.Geleneksel Yapım Teknolojisi Öğretiminde Bir Eğitim Aracı: Maket
Nil Orbeyi, Zeynep Ceran Keçici
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.87487  Sayfalar 138 - 149

11.İstanbul Konaklarında Harem ve Selamlık: ‘İstanbul’un Bir Yüzü’ Romanında Fikri Paşa Konağı
Derya Düzgün
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.43265  Sayfalar 150 - 164

12.Üniversite Öğrencilerinin Zihinsel Haritalarında Kentin İmajı: Düzce Örneği
Ayşegül Tanrıverdi Kaya
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.82787  Sayfalar 165 - 178

13.“Cumhuriyet Modernleşmesi” ve “Kırsal İletişim/Kalkınma” Eksenleri Bağlamında Mekânsal Bir Model Olarak Eskişehir Çifteler Harası
Özlem Arıtan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.94840  Sayfalar 179 - 198

14.Çağdaş Konutun Olay Örgüsüne Disiplinlerötesi Yaklaşım: İstanbul, Viyana, Amsterdam
Esen Gökçe Özdamar
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.77699  Sayfalar 199 - 211

15.Modern Mimarlık Mirası Bağlamında Adana İller Bankası Yerleşkesi’nin (1974) Değerlendirilmesi
Ayşe Durukan Kopuz
doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.97268  Sayfalar 212 - 221

LookUs & Online Makale