ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 16 (29)
Cilt: 16  Sayı: 29 - 2020
ARAŞTIRMA
1.Parametrik Yelkenli Yat Dış ve İç Tasarımı
Seval Özgel Felek
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.30085  Sayfalar 1 - 15

2.Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Türkiye’de Taşınmaz Kültür Mirası ve Koruma Düşüncesi
Mehmet Rıfat Akbulut
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.55477  Sayfalar 16 - 34

LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
3.Osmanlı Evlerine Dair Araştırma Malzemesi ve Yöntem Sorunsalı: Potansiyeller ve Sınırlılıklar
Hatice Akgül, Hatice Gökçen Özkaya
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.29290  Sayfalar 35 - 52

ARAŞTIRMA
4.Mimari Planlamada, Günışığı Etkinliğinin Arttırılması için Kurgusal Tasarım Destek Modeli
Ümit Arpacıoğlu, Cemal İrfan Çalışkan, Bahar Şahin, Nazlı Ödevci
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.70783  Sayfalar 53 - 78

5.Bina Yönetmelik Uygunluk Kontrolü Kavramına Yönelik Bir Literatür Taraması
Murat Aydın, Hakan Yaman
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.86158  Sayfalar 79 - 97

LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
6.Modernliğin Kentsel Kurmacası Olarak Sivas Rahmi Günay Caddesi: Kentsel- Mimari Üretim Üzerinden Bir Okuma*
Pınar Koç
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.70188  Sayfalar 98 - 116

7.Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü Envanter Veri Tabanı için Veri Toplama Metodolojisinin Analizi
C. Zeynep Oğuz, Leyla Tanacan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.08860  Sayfalar 117 - 140

ARAŞTIRMA
8.Psikolojik Travmanın Renk Bağlamında Mekânsal Duyumsama Değişimine Etkisinin “L’écume Des Jours” Adlı Eser Üzerinden İncelenmesi
Tülay Canbolat, Zahide Salan
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.69772  Sayfalar 141 - 152

9.İzmir-Karşıyaka’da Çevresel Algıyı Çözümlemeye Yönelik Bir Araştırma
İmre Ayşe Özgen, İlknur Türkseven Doğrusoy
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.85057  Sayfalar 153 - 167

LookUs & Online Makale