ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 16 (30)
Cilt: 16  Sayı: 30 - 2020
LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
1.Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Dönüşümün Zaman-Mekânda Sınır Algısına Yansımaları
Ayşe Pınar Serin, Meltem Aksoy
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.13008  Sayfalar 1 - 20

ARAŞTIRMA
2.Eskişehir Kent Kültürünün Kent Dokusuna Yansıması: Odunpazarı ve Batıkent Örnekleri1
Elif Atıcı, Ayşe Duygu Kaçar
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.58234  Sayfalar 21 - 36

3.Ekonomik, Siyasi, Toplumsal Çekişme Alanı ve Kamusal Bir Olgu Olarak (Kamusal) Mekan: “Halk Plajı”ndan “Millet Bahçesi”ne Ataköy Kıyı Alanı
Orkun Aziz Aksoy, Ebru Firidin Özgür
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.61587  Sayfalar 37 - 60

LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
4.Karabük’te Bulunan Yurt Binalarının Tasarım İlkeleri Üzerine Bir İnceleme
Sebile Merve Öztürk, Ahmet Emre Dincer
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.84755  Sayfalar 61 - 76

ARAŞTIRMA
5.Kalıcılığın Yıkımı Üzerine: Esneklik ve Aidiyet
Pınar Geçkili Karaman
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.87587  Sayfalar 77 - 95

LITERATÜR İNCELEMELERI
6.Bakım, Onarım ve Yükseltmeyi Destekleyen ve Kullanıcı Katılımını Güçlendiren Sürdürülebilirlik İçin Tasarım Yaklaşımları
Çağla Doğan, Yekta Bakırlıoğlu
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.42204  Sayfalar 96 - 108

ARAŞTIRMA
7.Kullanıcı Merkezli Tasarım ve Konsept Geliştirme: Oyuncak Tasarımı Vaka Çalışması
Seçil Toros
doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.30075  Sayfalar 109 - 123

LookUs & Online Makale