ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 2003
EDITÖRDEN
1.Editörden
Oğuz Bayrakçı
Sayfalar II - IV

ÇAĞRILI YAZI
2.Kent Estetiğinin, Kentsel Tasarım Yaklaşımında, Anlam Sorunu ve Estetik Kurulları Üzerine...
Mehmet Çubuk
Sayfalar 1 - 15
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.Bodrum-Ortakent (Müsgebi)’de Geleneksel Ev Tipleri Üzerine Bir İnceleme
Nezih R Aysel
Sayfalar 16 - 26
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.Türkiye’de Geleneksel Ahşap Ev Yapı Sistemlerinin İrdelenerek Gruplandırılmasına Yönelik Bir Değerlendirme
Tülay Çobancaoğlu
Sayfalar 27 - 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.Top Döküm Binaları (Tophane-i Amire) ve Onarımları
Oğuz Ceylan
Sayfalar 43 - 56
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.Clemens Holzmeister Mimarlığı
Elvan Erkmen
Sayfalar 57 - 66
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.Ürün Anlam Profilinin Belirlenmesinde Sınıflandırma Kuramı ve Ürün Tasarımında Kullanırlığı Üzerine Bir Örnek
Oğuz Bayrakçı
Sayfalar 67 - 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.Tarihi Şehiri Anlamak
Nuray Özaslan
Sayfalar 80 - 92
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.Evrensel Tasarım
Işıl Hacıhasanoğlu
Sayfalar 93 - 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinin Değerlendirilmesi
Nesrin Dengiz, Deniz Onat İncedayı
Sayfalar 102 - 114
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.Çok Katlı Konutlarda Değişebilirlik Sağlama Stratejisi: “Yapı Elemanlarının Hiyerarşik Organizasyonu” Yaklaşımı
Ömer Deniz
Sayfalar 115 - 129
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.Çok Katlı Perde Duvarlı Toplu Konutların Strüktürel Değerlendirme Ölçütleri Doğrultusunda İrdelenmesi, Ataşehir Örneği
Aydan Özgen
Sayfalar 130 - 140
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale