ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 5 (8)
Cilt: 5  Sayı: 8 - 2009
DIĞER
1.Editör’den
Oğuz Bayrakçı
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Eşikleri Bağlamında İstanbul Üzerine Notlar
Aykut Karaman
Sayfalar 1 - 13
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.Tekstil Malzemesinin “Örtmekten” öte Kullanımları
Hale Gezer
Sayfalar 14 - 29
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.Yangınların Yüksek Yapılarda Yangın Güvenliği Gelişimine Etkisi
Ümit Arpacıoğlu
Sayfalar 30 - 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.Küresel Ürün Geliştirme ve Tasarım
Tengüz Ünsal
Sayfalar 43 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.Banyo Tasarımına Evrensel Yaklaşımlar
Şenay Boduroğlu, Saadet Aytis
Sayfalar 63 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.Endüstriyel Tasarım Karşılama Kavramı
Mekin Elçioğlu, Oğuz Bayrakçı
Sayfalar 81 - 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.Eğretilemeli Anlatımlar ve Tasarım Yaklaşımı olarak Yöntemli Kullanımı
Özkal Özsoy, Oğuz Bayrakçı
Sayfalar 95 - 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.Aydınlatma Kontrol Sistemlerinin Hastanelerde Kullanımı
Damla Altuncu, Burak Tansel
Sayfalar 116 - 143
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale