ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 8 (13)
Cilt: 8  Sayı: 13 - 2012
DIĞER
1.İçindekiler

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.Ev, Saray, Köşk ve Kasırlar
Cengiz Bektaş
Sayfalar 1 - 10
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.Editör'den
Oğuz Bayrakçı
Sayfalar 2 - 3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.Konferans Salonu: Sanayi-î Nefise Mektebinden Üniversiteye Bir Mekânın Tasarım ve Değişimi
Nezih R. Aysel
Sayfalar 11 - 33
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.Kentsel ve Kolektif Belleğin Sürekliliği Bağlamında Kamusal Mekanlar: ULAP Platz Örneği, Almanya
Işıl Ekin Çalak
Sayfalar 34 - 47
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye’de Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi
Serkan Güneş
Sayfalar 48 - 60
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.Geleneksel Yerleşmelerde Mekansal Süreklilik Üzerine Bir Alan Çalışması “Stratonikeia-Eskihisar Köyü”
F. Gülşen Gülmez
Sayfalar 61 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.Modernist Bir İlk Yapıt: Mimar Maruf Önal’ın Dr. Fahrettin Belen Evi
Arbil Ötkünç
Sayfalar 82 - 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.Mimarlıkta Yersizleşme ve Yerin -Yeniden Üretimi
Rıfat Gökhan Koçyiğit, Fatih Gorbon
Sayfalar 95 - 113
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale