ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 8 (14)
Cilt: 8  Sayı: 14 - 2012
ÇAĞRILI YAZI
1.Profesör Kemal Ahmet ARU; Mimarlık Eğitimi İçinde Şehircilik ve Şehircilik Eğitiminde Geleceğe Bakış
Güzin Konuk
Sayfalar 1 - 5
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.Örnek bir Prestij Konut Alanı olarak Levent Mahallesi
A. Erdem Erbaş
Sayfalar 5 - 8
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.Kemal Ahmet Arû ve Misyon Kuşağı
Mehmet Rıfat Akbulut
Sayfalar 8 - 22
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.Kemal Ahmet Aru “Hoca”: Bazı Anılar ve Bir Görüşme
Mehmet Rıfat Akbulut
Sayfalar 22 - 29
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
5.TÜKETİME BAĞLI BİR KİMLİK ÖĞESİ OLARAK KONUT
Ebru Fridin Özgür
doi: 10.23835/tasarimkuram.240636  Sayfalar 29 - 46

6.kent uçar yazı kalır
Sevince Bayrak
doi: 10.23835/tasarimkuram.240638  Sayfalar 46 - 61

7.AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE İMAR PLANI UYGULAMALARIYLA SINIRLANDIRILAN MÜLKİYET VE İMAR HAKLARININ AKTARIMI
Aziz Cumhur Kocalar
doi: 10.23835/tasarimkuram.240634  Sayfalar 61 - 77

LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
8.OFİS İÇ MEKAN TASARIMLARINDA GELİŞEN TEKNOLOJİLER IŞIĞINDA ESNEKLİK
Hande Zeynep Altınok Kayan, Didem Tuncel
doi: 10.23835/tasarimkuram.240632  Sayfalar 79 - 96

9.Mimari Üretimde Kullanım ve(ya) Katılım
Güldehan Atay, Ataman Demir
doi: 10.23835/tasarimkuram.240639  Sayfalar 96 - 110

LookUs & Online Makale