ISSN 1302-2636
TASARIM + KURAM DERGİSİ - Tasarım Kuram: 9 (15)
Cilt: 9  Sayı: 15 - 2013
ÇAĞRILI YAZI
1.Yerelden Kopmak ve “Başka Yerde Mimarlık”
Deniz İncedayı
doi: 10.23835/tasarimkuram.240907  Sayfalar 1 - 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.Endüstriyel Tasarımda Paradigma Kaymaları İşlev/Anlam İkiliğinin Aşılmasına İlişkin Bir Öneri
Sıdıka Benan Çelikel, Semra Aydınlı
doi: 10.23835/tasarimkuram.240906  Sayfalar 7 - 20

3.Sibertektonik Mekân
Serhat Kut, Semra Aydınlı, Arzu Erdem
doi: 10.23835/tasarimkuram.240908  Sayfalar 21 - 34

4.İstanbul’da Orta Bizans Dönemi’ne Ait Üç Anıt İle Çevrelerinin Bütünleşik Olarak Korunması İçin Öneriler
Mine Esmer, Zeynep Ahunbay
doi: 10.23835/tasarimkuram.240903  Sayfalar 35 - 55

5.Kayseri Kırsalı’ndaki Yığma Konutlar İçin Duvar Tipi Önerisi
Halit Can Görgülü, İlkay Koman
doi: 10.23835/tasarimkuram.240902  Sayfalar 56 - 70

LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDAN TÜRETILMIŞ
6.Yapıların Otel Olarak Yeniden Kullanım Bağlamında Mekânsal Dönüşümlerinin Analizi: “Four Seasons Oteli- Sultanahmet Cezaevi” Örneği
Banu Apaydın, Cengiz Eren
doi: 10.23835/tasarimkuram.240904  Sayfalar 73 - 89

7.Bitişik Ekosistemler Arasındaki Sınırlar: Ekolojik Geçiş Zonları
Seher Demet Yücel, Güzin Konuk
doi: 10.23835/tasarimkuram.240905  Sayfalar 90 - 102

8.Cumhuriyet Dönemindeki Koruma ve Onarım Süreçlerine İstanbul’daki Anıtsal Yapılar Üzerinden Bir Bakış
Selcen Coşkun, Demet Binan
doi: 10.23835/tasarimkuram.240900  Sayfalar 103 - 126

LookUs & Online Makale