ISSN 1302-2636
Muhlis Bey’in ardından... XX. Yüzyılın son çeyreğinde “Akademi Günlerine” ve Hoca’nın anlattıklarına dair… [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2017; 13(1): 23-40

Muhlis Bey’in ardından... XX. Yüzyılın son çeyreğinde “Akademi Günlerine” ve Hoca’nın anlattıklarına dair…

Halit Yaşa Ersoy
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Muhlis Bey’in ardından... XX. Yüzyılın son çeyreğinde “Akademi Günlerine” ve Hoca’nın anlattıklarına dair…

Halit Yaşa Ersoy
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Halit Yaşa Ersoy. Muhlis Bey’in ardından... XX. Yüzyılın son çeyreğinde “Akademi Günlerine” ve Hoca’nın anlattıklarına dair…. Tasarım Kuram. 2017; 13(1): 23-40

Sorumlu Yazar: Halit Yaşa Ersoy
LookUs & Online Makale