ISSN 1302-2636
Fiziksel Çevre Tasarım Destek Modeli [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2011; 7(12): 98-114

Fiziksel Çevre Tasarım Destek Modeli

Ümit Arpacıoğlu, Halit Yaşa Ersoy
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Physical Environment Design Support Model

Ümit Arpacıoğlu, Halit Yaşa Ersoy
Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Department of Architecture


Ümit Arpacıoğlu, Halit Yaşa Ersoy. Physical Environment Design Support Model. Tasarım Kuram. 2011; 7(12): 98-114

Sorumlu Yazar: Ümit Arpacıoğlu
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale