ISSN 1302-2636
Alışverişin Değişen Yüzü Üzerine Mimarî Çeşitlemeler “Bursa Örneği” [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2006; 3(5): 72-86

Alışverişin Değişen Yüzü Üzerine Mimarî Çeşitlemeler “Bursa Örneği”

Ebru Özeke Tökmeci
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Changing of Shopping Architecture on the Face variations “The Case of Bursa”

Ebru Özeke Tökmeci
MSGSU Faculty of Architecture, Department of Architecture


Ebru Özeke Tökmeci. Changing of Shopping Architecture on the Face variations “The Case of Bursa”. Tasarım Kuram. 2006; 3(5): 72-86

Sorumlu Yazar: Ebru Özeke Tökmeci
LookUs & Online Makale