ISSN 1302-2636
Ölü Bir Kentin Anlamı [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2011; 7(2): 139-152

Ölü Bir Kentin Anlamı

Nevzat Oğuz Özer
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Meaning of a Dead City

Nevzat Oğuz Özer
MSGSU Faculty of Architecture, Department of Architecture


Nevzat Oğuz Özer. Meaning of a Dead City. Tasarım Kuram. 2011; 7(2): 139-152

Sorumlu Yazar: Nevzat Oğuz Özer
LookUs & Online Makale