ISSN 1302-2636
Miletos’tan İstanbul’a Liman Kentlerinde Mimarı Kimliğin Oluşumu [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2011; 7(2): 153-175

Miletos’tan İstanbul’a Liman Kentlerinde Mimarı Kimliğin Oluşumu

Kayahan Türkantoz
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Formation of Architectural Identity in the Port Cities from Miletos to Istanbul

Kayahan Türkantoz
MSGSU Faculty of Architecture, Department of Architecture


Kayahan Türkantoz. Formation of Architectural Identity in the Port Cities from Miletos to Istanbul. Tasarım Kuram. 2011; 7(2): 153-175

Sorumlu Yazar: Kayahan Türkantoz
LookUs & Online Makale