ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Postmodern Cephe Estetiğinde Barok Bir Yöntem Olarak Teatral Anlatım İlkeleri [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2015; 11(19): 109-122 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239592

Postmodern Cephe Estetiğinde Barok Bir Yöntem Olarak Teatral Anlatım İlkeleri

Tuğba Polat1, Ayla Fatma Antel2
1Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

For today’s art world, it has been observed that new methods of design show a common tendency of similar behaviours. Plastical and easthetical reflections of these behaviours create a common language of design as well. Trying to be creative, striking and communicational approaches constitute the main basis for this new language of design. This period which can also be named as tendencies after modernism in architecture, is directly linked to the new production and enformation technologies as well as socio-culturel environment. In today’s art environment in which individual tastes are becoming noticable and variety is supported by new production technology, architecture is one of the areas that mostly affected from these tendencies. Thus, architecture after modernism seems to contain theatrical principles as a basic design strategy. On the other hand, baroque style, which had created the strategy of suprising as a design principle, gives us a strong basis in order to examine the main characteristics of this tendency of being communicational in architecture after modernism. Within this context, the typology of these power symbols behind the impetus of being theatrical in architecture is going to be examined. Purpose of this study is to put forward the basic principles of dramatic behaviours and theatrical tendencies of new design strategies, and examine the baroque charasteristcis behind.

Keywords: Baroque, Postmodern, Architecture, Facade Aesthetics

Postmodern Cephe Estetiğinde Barok Bir Yöntem Olarak Teatral Anlatım İlkeleri

Tuğba Polat1, Ayla Fatma Antel2
1Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Günümüzde, sanat ve mimarlık çevrelerinde geliştirilen yeni yöntemler, belirli ortak davranış biçimleri içermektedir. Bu davranışların estetik ve plastik değerdeki yansımaları ise yine benzer biçimde ortak bir dil yaratmaktadır. Büyük ölçüde tüketim odaklı gelişen yeni sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ortamda, her geçen gün farklı, dikkat çekici, iletişimsel ve teatral yöntemler denemek, oluşturulan bu dilin ortak konsantrasyon alanıdır. Postmodern mimari tartışmalarına dahil olan bu süreç, bilgi üretim teknolojileri ve sosyo-kültürel ortam ile doğrudan etkileşim içindedir. Bireysel zevklerin ön plana çıktığı ve üretim teknolojilerinin çeşitliliği desteklediği günümüzde, mimarlık da bu yeni eğilimlerden doğrudan etkilenmektedir. Böylelikle modern sonrasında farklı ve dikkat çekici olmaya yönelen mimarlık, temel bir prensip olarak iletişimsel olmayı bir tasarım stratejisi haline getirmiştir. Diğer taraftan, iletişimsel stratejilerin bir tasarım prensibi olarak ortaya çıktığı barok dönem, bu eğilimlerin genel karakteristiğini kuran bir sanat akımı olması bakımından, modern sonrası eğilimlerin teatral tavrı için uygun bir araştırma zemini sunmaktadır. Bu çalışmada, tasarım stratejilerindeki erk sembollerinin neler olabileceği, ve mimarlıktaki teatral anlatım eğilimine ne gibi bir destek sağladığı incelenmiştir. Ardından teatralliğin bir tasarım stratejisi olarak ortaya çıkışı, neden ve sonuç ilişkisi içinde değerlendirilmiştir. Buradaki amaç, teatral iletişimselliğin bir tasarım stratejisi olarak mimarlıktaki temel prensiplerini araştırmak, bu prensiplerin özündeki barok karakteri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Barok, Postmodern, Mimarlık, Cephe, Estetik

Tuğba Polat, Ayla Fatma Antel. Postmodern Cephe Estetiğinde Barok Bir Yöntem Olarak Teatral Anlatım İlkeleri. Tasarım Kuram. 2015; 11(19): 109-122

Corresponding Author: Tuğba Polat
LookUs & Online Makale