ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Gecekondulu Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı: Sarıyer Derbent ve Kazım Karabekir Mahalleleri Örnekleri [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2017; 13(23): 39-51 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.370212

Gecekondulu Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı: Sarıyer Derbent ve Kazım Karabekir Mahalleleri Örnekleri

Hakan Yücel1, Gizem Aksümer
1Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

This research is a putting down of the tought of the young people from 2 different gecekondu neighborhood facing the urban transformation
threat. Based on the TUBITAK research findings focusing on the social and economic effects of the urban transformation process on the inhabitants, this paper aims to find how this process is percieved by the young people and how they are touched by the phenomenon. The methodology of the research is a combination of a survey, focus group interviews with young people and participative observation methods. The first finding is that the young people continue the old neighborhood relations and the solidarity networks which are constucted by their previous generation. Secondly, urban transformation process create a closure for the young people of gecekondu neighborhoods. Thirdly
and most importantly, urban transformation possibility discomfort them, create an ambiguity about their futur life.

Keywords: Gecekondu Youth, Urban Transformation, Spatial Identity

Gecekondulu Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı: Sarıyer Derbent ve Kazım Karabekir Mahalleleri Örnekleri

Hakan Yücel1, Gizem Aksümer
1Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bu araştırmanın amacı, kentsel dönüşüm ile henüz somut olarak karşılaşmamış, ancak kentsel dönüşüm tehdidi ile yüz yüze kalan iki eski gecekondu mahallesindeki gençlerin bu süreç hakkındaki düşüncelerini ortaya koymaktadır. Sarıyer’in Derbent ve Kazımkarabekir mahallelerinde saha araştırması gerçekleştirilen bir TÜBİTAK projesinin sonuçlarından hareketle, kentsel dönüşümün gecekondu mahallelerinde yaşayan gençler tarafından nasıl algılandığı ve bu sürecin gençlerin yaşamını nasıl etkilediği makalenin amacını oluşturur. Araştırma, anket çalışması, odak grup görüşmesi ve katılımcı gözlem yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. İlk bulgu, gençlerin hala önceki kuşaklardan kalan komşuluk, mahallelilik, ekonomik dayanışma, mahalle aidiyeti gibi bağlılık mekanizmalarını olabildiğince koruduklarıdır. İkinci olarak, kentsel dönüşüm süreçlerinin gençler üzerinde içe kapanma etkisi oluşturduğu belirlenmiştir. Üçüncü ve en temel olarak mahalleden kopma ihtimalinin gençleri tedirgin ettiği ve geleceklerinde dair bir belirsizlik yarattığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gecekondu Gençliği, Kentsel Dönüşüm, Mekânsal Kimlik.

Hakan Yücel, Gizem Aksümer. Gecekondulu Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı: Sarıyer Derbent ve Kazım Karabekir Mahalleleri Örnekleri. Tasarım Kuram. 2017; 13(23): 39-51

Corresponding Author: Hakan Yücel
LookUs & Online Makale