ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Santorini as a Eco-Destination and its Ecological Tourism Potential [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2015; 11(20): 35-51 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239584

Santorini as a Eco-Destination and its Ecological Tourism Potential

Pınar Kısa Ovalı, Gildis Tachir
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

With the introduction of concepts of “sustainability” and “branding”, a phase of rapid change has began. On one hand, the tourism sector has turned to “ecological tourism” to preserve the ecological balance with consideration for future generations, to emphasise social values and to target regional income growth. On the other hand, the sector is in search of regions with values that can be branded in the tourism market as a “destination”.

In this study, Greece’s prominent island Santorini, with its natural beauty and original volcanic architecture has been considered as a eco-destination point which could be effectively developed for ecological tourism. Following the related ecological tourism literature, the potentials of the ecological tourism in the island are presented in a table, environmental values and diversity of actions are synthesized by using SWOT analysis and recommendations are made regarding the ecological use compatible with the eco-tourism destination.

Keywords: Ecological tourism, eco-destination, Santorini, touristic potential.

Eko-Destinasyon Olarak Santorini ve Ekolojik Turizm Potansiyelleri

Pınar Kısa Ovalı, Gildis Tachir
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Dünya ekonomilerinin kalkınmasında önemli yeri olan turizm sektörü “sürdürülebilirlik” ve “marka oluşturma” kavramları ile hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Sektör bir yandan ekolojik dengeleri koruyarak gelecek nesilleri gözeten, toplumsal değerleri öne çıkaran ve bölgesel gelir artışını hedefleyen “ekolojik turizme” yönelirken; diğer taraftan turizm pazarında markalaşabilecek değerlere sahip bölgeleri “destinasyon” olarak tanımlama arayışındadır. Çalışmada özgün volkanik mimarisi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Yunanistan’ın Santorini adası, ekolojik turizmin etkin olarak geliştirilebileceği bir eko-destinasyon noktası olarak ele alınmaktadır. Ekolojik turizme ilişkin literatür çalışması ardından, adadaki ekolojik turizm potansiyelleri tablo sistematiği içinde sunulmakta, adanın çevre değerleri ve eylem çeşitliliği SWOT analiziyle sentezlenerek, eko-destinasyon ile uyumlu ekolojik kullanımlara ilişkin öneriler getirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik turizm, eko-destinasyon, Santorini, turistik potansiyel

Pınar Kısa Ovalı, Gildis Tachir. Santorini as a Eco-Destination and its Ecological Tourism Potential. Tasarım Kuram. 2015; 11(20): 35-51

Corresponding Author: Pınar Kısa Ovalı
LookUs & Online Makale