ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Urbes Volant, Scripta Manent [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2012; 8(14): 46-61 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.240638

Urbes Volant, Scripta Manent

Sevince Bayrak
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarı Tasarım Programı Doktora Öğrencisi

In this article, the role of shopping in urbanism as an activity is investigated through Almere master plan design and Harvard Design School Guide to Shopping. Rem Koolhaas is the common actor between the city plan and the book which was published concurrently. Parallel to a city centre formation process, a story of architects’ perplexity about urbanization and the self-critism which comes out due to the constructed city image is illustrated. Almere which was founded in 1970s, has experienced a radical change after the master plan design competition which OMA won the 1st prize, in 1994. After a while, Koolhaas with his students in Harvard Design School prepared Project on the City 2: Harvard Design School Guide to Shopping, and published it in 2001. In this paper, the correlation between the book and the city plan and how they contribute to current urbanization discussions, is illustrated by analyzing the role of shopping in two examples. A story of Almere’s change with plural actors reveals due to this analysis which contributes the role of shopping in urban design, and the role of architect in cities today.

Keywords: Shopping, Rem Koolhaas; Almere; Harvard Design School Guide to Shopping

kent uçar yazı kalır

Sevince Bayrak
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarı Tasarım Programı Doktora Öğrencisi

Bu çalışmada alışveriş eyleminin kentleşmedeki rolü, Almere kenti ve Harvard Design School Guide to Shopping kitabının çapraz okunması ile incelenmiştir. Aynı dönemlerde ortaya çıkan Almere master planı ve HDSGS’yi hazırlayan ekiplerin ortak noktası Rem Koolhaas’tır. Bir kent merkezinin ortaya çıkış sürecine paralel olarak, mimarların kentsel tasarımdaki tereddütleri, öz eleştirileri de bu çalışmada ele alınır; planlama ve kentsel tasarım disiplinin bu boyutunun da makaleye dahil edilmesi amaçlanmıştır. Kuruluşu 70’li yıllara dayanan Almere’nin yeni bir kent merkezi tasarımı için 1994 yılında açtığı yarışma ile başlayan süreç ve Koolhaas’ın Harvard Design School’daki öğrencileri ile beraber hazırladığı, 2001 yılında yayımlanan kitap arasında olabileceği öngörülen bağlar incelenerek, güncel kentleşme paradigmalarına dair bir kesit ele alınır. Koolhaas ve ekibinin master plan tasarımındaki kararlarının, HDSGS’deki araştırma ve yorumlamalarla ne derece ilişkili olabileceği sorgulaması üzerinden yapılan bu çapraz okumanın, kentleşme süreçlerinin ardında yatan çok aktörlü hikayelere dair bir zemin oluşturması amaçlanır. Almere’nin geçirdiği değişimler, kent yöneticilerinin bu süreçteki rolü ve alışverişin bir kent tasarımını nasıl şekillendirebileceği çeşitli örnekler üzerinden incelenirken, mimarın bugün kentteki konumu da sorgulanır.

Anahtar Kelimeler: Alışveriş, Almere; Rem Koolhaas

Sevince Bayrak. Urbes Volant, Scripta Manent. Tasarım Kuram. 2012; 8(14): 46-61

Corresponding Author: Sevince Bayrak, Türkiye
LookUs & Online Makale