ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Evrensel Tasarım Yaklaşımı: Bayburt Üniversitesi Örneği [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2014; 10(17): 16-26 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239608

Evrensel Tasarım Yaklaşımı: Bayburt Üniversitesi Örneği

Güliz Muğan Akıncı
Okan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü

Universal design approach aims to design products and environments that provide equal access for everyone. Universal design applications can be seen frequently in the last years. The main aim of this study is to introduce and explain this approach and its different ways of application. While doing this, the Bayburt University was chosen as the case, in order to demonstrate how the universal design approach can be involved to the design process. During the research the reflections of the seven principles of universal design were analyzed through entrances/exits, circulation systems, wayfinding and public areas. One of the faculty buildings of the university, i.e, Faculty of Economics and Administrative Sciences, some design applications related to concepts of the universal design such as accessibility and adaptability were observed to be reflected to the space organization. In that sense, some suggestions and enhancements were brought out to make these applications more prevalent.

Keywords: Universal design, universal design principles, university campuses, Bayburt University.

Evrensel Tasarım Yaklaşımı: Bayburt Üniversitesi Örneği

Güliz Muğan Akıncı
Okan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü

Evrensel tasarım herkesin her türlü faaliyete eşit şartlarda katılımına olanak sağlayan ürünler ve çevreler tasarlamayı hedefler. Özellikle son birkaç yılda evrensel tasarım uygulamaları ve bu uygulamalara yönelik araştırma ve tartışmalar sıkılıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel hedefi, ülkemizde yeni yeni uygulama imkanı bulan evrensel tasarım yaklaşımını ve farklı uygulama koşullarını çeşitli yönleriyle açıklamak ve tanıtmaktır. Bunu yaparken ülkemizin en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde, çok genç bir üniversite olan Bayburt Üniversitesi Kampus alanını bir örneklem kabul ederek, son yıllarda yaygınlık kazanan evrensel tasarım yaklaşımının belirli prensipler etrafında ne şekilde tasarım süreci içine dahil edilebileceğinin incelenmesini, bu yaklaşımın temel uygulama alanlarının tanıtılmasını ve her bir prensibe ilişkin kaynak niteliğinde temel değerlendirmelerin yapılmasını hedeflemektedir. Araştırma sırasında evrensel tasarımın yedi temel ilkesi ve bunların kampus alanındaki yansımaları 4 ana kriter çerçevesinde (girişler/çıkışlar, dolaşım ve sirkülasyon sistemlerinin kullanımı, yön bulma ve sinyalizasyon, ortak kullanım alanları) incelenmiştir. Hali hazırda, üniversite bünyesinde farklı alanlarda erişilebilirlik ve uyarlanabilirlik gibi kavramların mekan organizasyonuna dahil edildiği gözlemlenmiş, çalışma kapsamında bu kavramları bir adım öteye taşıyarak, Bayburt Üniversitesi yerleşkesinin bir tasarım yaklaşımı olarak evrensel tasarım için önemli bir uygulama alanına dönüştürülebileceği tespit edilmiştir. Bu anlamda da bu çalışma bir ön tespit çalışması ve gerekli düzenlemeler adına örnek bir öneri dosyası bağlamında hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Evrensel tasarım, evrensel tasarım ilkeleri, üniversite yerleşkeleri; Bayburt Üniversitesi

Güliz Muğan Akıncı. Evrensel Tasarım Yaklaşımı: Bayburt Üniversitesi Örneği. Tasarım Kuram. 2014; 10(17): 16-26

Corresponding Author: Güliz Muğan Akıncı, Türkiye
LookUs & Online Makale