ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Property As a Mechanism That Sets the Spatial Relationships [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2018; 14(25): 101-103

Property As a Mechanism That Sets the Spatial Relationships

Deniz Çetin1, Ayşe Şentürer2
1Altınbaş Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

The paper aims to research the concept of property and related theoretical structures. To understand the concept of property; firstly “desire of possession” and its motivations as instinctive bases of property were explored; later on theoritical bases of property were analysed. According to these analyses, property has been described as a “mechanism that sets the spatial relationships”. After the theoretical reading of property, “house and home”, which are at the intersection of architecture and property, were reviewed; and then, the relationships between property and “homeowning and housing policies” were discussed. During the discussion, the main questions of the paper were how the property sets the relationships of individuals with objects, spaces and others; how the transformations of the networks of relationships change the property and what the future perspectives of the property are.

Keywords: Property, Homeowning, Housing Policies

Mekansal İlişkileri Düzenleyen Bir Mekanizma Olarak Mülkiyet

Deniz Çetin1, Ayşe Şentürer2
1Altınbaş Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Makalenin amacı, mülkiyet kavramını ve ilişkili olduğu kuramsal yapıları incelemektir. Mülkiyet kavramını anlamak için, öncelikle mülkiyetin içgüdüsel temeli olarak görülen “sahiplenme arzusu” ve onun motivasyonlarına bakılmış; daha sonra, mülkiyetin kuramsal temelleri incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, mülkiyetin “mekansal ilişkileri düzenleyen bir meka- nizma” olduğu sonucuna varılmıştır. Mülkiyete dair kuramsal okumalardan sonra, mimarlık ve mülkiyetin kesişim noktasında bulunan “konut ve ev” mercek altına alınmış; mülkiyetin “ev sahipliği ve konut politikaları” ile ilişkisi tartışmaya açılmıştır. Tüm bu süreç içinde, mülkiyetin, insanın nesneler, mekanlar ve diğer insanlarla ilişkilerini nasıl düzenlediği, ilişki ağlarındaki değişimin mülkiyeti nasıl dönüştürdüğü ve mülkiyete dair gelecek perspektifleri makalenin temel sorularını oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet, Ev sahipliği, Konut Politikaları

Deniz Çetin, Ayşe Şentürer. Property As a Mechanism That Sets the Spatial Relationships. Tasarım Kuram. 2018; 14(25): 101-103

Corresponding Author: Deniz Çetin, Türkiye
LookUs & Online Makale