ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Evaluation of educational buildings with respect to energy efficent lighting: The example of Kağıthane Anatolian High School [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 138-148 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.413532

Evaluation of educational buildings with respect to energy efficent lighting: The example of Kağıthane Anatolian High School

Nihan Gürel Ulusan1, İpek Fitöz2
1Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Designing the buildings as energy efficient systems which aim at reducing the artificial illumination loads has been a current subject of our times as a result of concepts gaining importance like conscious consumption of energy sources, environment friendly designs and sustainability. Reducing the consumption of electrical energy regarding the artificial lighting carries great significance, especially in the volumes which are used all day long like the educational buildings. Starting out with such an aim, the educational buildings are explored in terms of energy efficient lighting. Natural and artificial lighting systems used in educational buildings and also, the spaces building up these kind buildings are examined in terms of energy efficient lighting. Field research was conducted as a research method. The illumination properties of the school sample chosen for the thesis study, Kağıthane Anadolu Lisesi and chosen classes are observed. Suggestions are made in order to improve the system by evaluating the illumination properties of the classes with the subjective survey carried out with the users.

Keywords: Illumination techniques, educational buildings, energy efficient design

Eğitim Yapılarında Enerji Etkin Aydınlatma: İstanbul Kağıthane Anadolu Lisesi Örneği

Nihan Gürel Ulusan1, İpek Fitöz2
1Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi ile çevreye duyarlı tasarım ve sürdürülebilirlik gibi kavramların giderek önem kazanması sonucunda, binaların yapay aydınlatma yükünün olabildiğince azaltılmasını amaçlayan enerji etkin aydınlatma son yıllarda oldukça güncel bir konu haline gelmiştir. Özellikle eğitim yapıları gibi gün boyu kullanılan hacimlerde, yapay aydınlatmaya ilişkin elektrik enerjisi tüketiminin azaltılması büyük önem taşır. Bu amaçtan yola çıkarak, eğitim yapılarının enerji etkin aydınlatma açısından incelenmesi yapılmıştır. Öncelikle eğitim yapılarında görsel konfor konusu açıklamıştır. Eğitim yapılarında kullanılan doğal ve yapay aydınlatma sistemleri ile eğitim yapılarını oluşturan mekanlar, enerji etkin aydınlatma açısından incelenmiş ve seçilen örnek okul olan Kağıthane Anadolu Lisesi ve sınıflarının aydınlatma özellikleri ortaya konmuştur. Sınıfların temel kullanıcıları olan öğrencilere uygulanan anket çalışması ile subjektif değerlendirme yapılarak, seçilen sınıfların mevcut aydınlatma düzenleri sorgulanmış, eksiklikler ortaya konulmuştur. Eğitim yapılarının temel mekanı olan sınıfların, gerek tasarımı aşamasında, gerekse kullanım süresi boyunca kullanılan aydınlatma sistemine ilişkin hatalı yaklaşımları belirlenmesi ve bunları gidermeye yönelik öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma tekniği, eğitim yapıları, enerji etkin tasarım

Nihan Gürel Ulusan, İpek Fitöz. Evaluation of educational buildings with respect to energy efficent lighting: The example of Kağıthane Anatolian High School. Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 138-148

Corresponding Author: Nihan Gürel Ulusan, Türkiye
LookUs & Online Makale