ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Mimari Temsil Araçlarindan Maketin Tasarim Düşüncesindeki Yeri [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2018; 14(26): 24-35 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.523210

Mimari Temsil Araçlarindan Maketin Tasarim Düşüncesindeki Yeri

Hande Asar
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

The meaning of 'representation 'is the definition or description of a person or a thing in a special way. So, this concept is important to be visible/sensible/arguable of thoughts. This 'visibility' situation also causes a close relationship between architecture and representation. Because architecture is more concerned with the visibility of thoughts. Therefore, there are many architectural representation techniques and tools such as plan, section, elevation and physical model, model in order to 'visualize' architectural design thinking. Each of these tools has own language and a potential. Within this study, an evaluation will be made on one of these tools through 'physical model'. So, the basic question that constitutes the starling point of the study is as follows: 'How can we talk about the physical model which is the place of being and progressing of design thinking? ' In order to discuss this question, the architectural design studios, which are frequently used for the physical model, have been determined as the study area. It was made interviews with students, who share same studio at level 3, about their design process. At last of these interviews, an assessment was made on the potential of the physical model in the design process.

Keywords: Architectural Representation, Physical Model, Design Studios, Architecture Education

Mimari Temsil Araçlarindan Maketin Tasarim Düşüncesindeki Yeri

Hande Asar
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Temsiliyetin sözlük anlamı, birinin ya da bir şeyin özel bir yol ile tanımlanması ya da tarif edilmesidir. Dolayısıyla bu kavram düşüncelerin görünür/duyulur/tartışılabilir olması için önemlidir. Bu ‘görünürlük’ durumu aynı zamanda mimarlık ve temsiliyet arasında yakın bir ilişkiye neden olmaktadır. Çünkü mimarlık, daha çok düşüncelerin görünürlüğü ile ilgilenmektedir. Bu sebeple mimari tasarım düşüncesini ‘görünür kılabilmek’ adına plan, kesit, görünüş, maket, model gibi birçok mimari temsil tekniği ve aracı bulunmaktadır. Bu araçların her birinin kendine ait bir dili, bir yapma biçimi ve bir potansiyeli vardır. Bu çalışma kapsamında ise bu araçlardan biri olan ‘maket’ üzerinden bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Dolayısıyla çalışmanın çıkış noktasını oluşturan temel soru şöyledir: Maketin tasarım düşüncesinin oluşmasındaki ve gelişmesindeki yerini nasıl konuşulur hale getirebiliriz?
Bu soruyu tartışabilmek için ise, maketin sıkça kullanımına başvurulan mimari tasarım stüdyoları çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Aynı stüdyoyu paylaşan proje 3 seviyesindeki öğrenciler ile tasarım süreçleri ve maketin projelerindeki yeri hakkında görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin sonunda maketin tasarım sürecindeki potansiyelini üzerine bir değerlendirmeye gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mimari Temsil, Maket; Tasarım Stüdyoları; Mimarlık Eğitimi

Hande Asar. Mimari Temsil Araçlarindan Maketin Tasarim Düşüncesindeki Yeri. Tasarım Kuram. 2018; 14(26): 24-35

Corresponding Author: Hande Asar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale