ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Öğrenci Yurdu Odalarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel Ve Algısal Performansı Üzerine Etkisi; Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu Örneği [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 53-72 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239601

Öğrenci Yurdu Odalarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel Ve Algısal Performansı Üzerine Etkisi; Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu Örneği

Kubulay Çağatay1, Kemal Yıldırım
1M.E.B. İncirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Meryem Yalçın TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
2Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü

In this study, functional and sensual effects of performance evaluation on dormitory rooms 'interior characteristics and human-furniture density living (eight people) have been examined. The study focuses on the perceptual concentrations on the boarding girls and boys covering identical spatial features at Tahsin Banguoğlu student dormitory rooms located in Ankara. For this purpose, architectural features and interior spatial characteristics within the context of users’ satisfaction, expectation and perceptual performance are measured by applying a detailed survey. Accordingly, it has been examined that in the case of dormitory rooms and their users a significant portion are not satisfied with the residential placement, human-furniture density and capacity of wardrobes. In such a way that; the crowding of bunk beds, cabinets, desks and chairs besides, shortage of large volume of a library, wardrobe and footwear. Furthermore, another finding is almost all users preferred to stay in a single, double and quadruple rooms rather than in the rooms with six and eight people.

Keywords: Student Dormitory, Interior Space Placement, Functional and Perceptual Performance Evaluations

Öğrenci Yurdu Odalarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel Ve Algısal Performansı Üzerine Etkisi; Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu Örneği

Kubulay Çağatay1, Kemal Yıldırım
1M.E.B. İncirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Meryem Yalçın TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
2Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü

Bu araştırmada, Ankara’da bulunan Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu’nda kalan kız ve erkek öğrencilerin kullandıkları ve aynı özelliklere sahip sekiz kişilik odaların, fonksiyonel ve algısal performans analizleri yapılmıştır. Buna bağlı olarak, odaların iç mekân karakteristiklerinin ve insan–donatı elemanı yoğunluğunun kullanıcıların mekân algılamaları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak geliştirilmiş ayrıntılı bir anket yardımıyla, öğrencilerin yurt odalarına yönelik fonksiyonel ve algısal performans değerlendirmeleri ölçülmüştür. Sonuç olarak, incelenen yurt binası ve odaları özelinde, kullanıcıların önemli bir kısmının odaların yerleşim düzeninden, insan–donatı elemanı yoğunluğundan, oda ekipmanlarının nitelik, nicelik ve kapasite yetersizliklerinden rahatsız oldukları; ayrıca, özellikle belirttikleri bazı ekipmanlara yönelik (kitaplık, ayakkabılık ve daha büyük hacimli elbise dolabı vb.) istekleri bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kullanıcıların tamamına yakınının sekiz ve altı kişilik odalarda kalmak yerine, tek, iki veya dört kişilik odalarda kalmayı tercih ettikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Yurdu, İnsan-Mobilya Yoğunluğu, İç Mekân Yerleşimi, İşlev ve Algı

Kubulay Çağatay, Kemal Yıldırım. Öğrenci Yurdu Odalarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel Ve Algısal Performansı Üzerine Etkisi; Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu Örneği. Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 53-72

Corresponding Author: Kubulay Çağatay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale