ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
An Investigation of Construction Permit and Building Use Permit Processes in Municipalities: A Mutual Interview Study [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2022; 18(37): 133-151 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2022.26121

An Investigation of Construction Permit and Building Use Permit Processes in Municipalities: A Mutual Interview Study

Murat Aydın
Ankara University, Institute of Science and Technology, Ankara, Türkiye

The regulation in which the task definitions of municipalities are drawn is the Turkish Planned Areas Zoning Regulation in the building production process in Turkey. The regulation aims to determine the standards of a building according to plans, science, health, and sustainable environmental conditions. Relevant authorities’ crucial task in the regulation is to give project permits following regulation to contractors operating in the Turkish private sector to build construction projects appropriately. Among the permits required from the relevant authorities are the Construction Permit (required for the start of the construction project) and the Building Use Permit (which is required for the residence permit after completion of the construction project). All of the buildings are audited throughout the process by the public and some statutory auditing tools. Many of these audits are known to be carried out by local governments. However, it has been revealed in many studies that there is no standard in the date of legal inspection processes by municipalities, and different municipalities inspect differently.
In this study, mutual interviews were held with the personnel responsible for the construction permit and the building use permit processes in Uskudar, Atasehir, Kadikoy, Besiktas, Sisli, and Zeytinburnu municipalities (all of which have a higher population and housing density than many other districts in Istanbul) to determine the teams’ status in both processes, to create the workflow charts of these processes, to analyze the problems in the processes, and to give solutions to the problems. Nine mutual interviews with six different municipalities were recorded with the permission of the personnel working in the Zoning and Urban Planning Directorate and the Building Control Directorate. The mutual interview method was applied with the municipal personnel involved in the construction permit and the building use permit processes in this study. The mutual interview is a data collection technique through verbal communication. This method is generally done face-to-face. The basis of the mutual interview is based on the mutual conversation of two parties. Therefore, there are at least two parties in this method. One of them is the interviewer, and the other is the interviewee (source person). The interviewer asks the questions with the permission of the interviewee. Then, he/she completes the interview by recording the answers of the interviewee.
This study conducted nine mutual interviews with Uskudar, Atasehir, Kadikoy, Besiktas, Sisli, and Zeytinburnu Municipalities to present the general situation of the construction permit and the building use permit processes by the municipalities in Istanbul. The municipalities do not have information about the academic and private-sector studies that minimize the problems encountered in the construction permit and building use permit processes, facilitate the processes, and ensure standardization of processes. They want to support innovative studies at technical universities both financially and technically. It will be beneficial for Turkey to integrate the digital archive work with a single package of software, create solutions for municipalities in Istanbul, and then use it throughout Turkey. The construction permit process is completed in an average of 24 days, and the building use permit process is completed in an average of 50 days. The lack of a standard for the process steps of the construction permit and the building use permit, causing problems for the project stakeholders due to the process steps, different implementations of the process steps by the municipalities, loss of time due to the repetitive processes, loss of environmental waste, and cost losses are common problems encountered in all municipalities. Municipalities require the transition to a legal electronic document management system. It has been proposed to prepare and implement a new regulation that re-handles, standardizes, and updates the construction permit and building use permit processes. At the end of the mutual interviews, valuable comments were put forward as part of the additional answers given to the questions by the municipality personnel. It will be beneficial for the municipality personnel to update themselves and follow the current regulations if the regulations undergo a few changes. For this reason, most of the problems will be solved with the innovative studies supported by the Ministry of Environment and Urbanization in Turkey.

Keywords: Construction permit, building use permit, planned areas zoning regulation, mutual interview, Istanbul.

Belediyelerdeki Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Süreçlerinin İncelenmesi: Bir Karşılıklı Görüşme Çalışması

Murat Aydın
Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye

Yapı üretim süreci yapımın gerçekleştirileceği yerin doğru seçiminden başlayarak, doğru tasarım ve projelendirme, doğru malzeme üretimi ve kullanımı, doğru denetleme ve uygulamasına kadar uzanan bir süreçtir. Yapı üretim sürecine doğrudan katkı sağlayan mal sahibi, tasarım ve yapım ekibi ile birlikte pek çok kurum ve kuruluş da süreci dışarıdan etkilemektedir. Yapı üretim sürecini yöneten, düzenleyen ve denetleyen kurumlardan birisi de yerel yönetimlerdir. Yapı üretim sürecinde önemli görevleri olan belediyeler, yetki ve faaliyet alanlarının genişliği ve bütçe oranları ile yerel yönetimler içerisinde daha ön plana çıkmaktadır.
Belediyeler, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki alanlarda yapı üretim sürecinin çeşitli aşamalarında görev alarak imar kurallarına ve bina yönetmeliklerine uygun uygulamaların gerçekleştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Belediyelerin yapı üretim sürecindeki görevleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde detay bir şekilde açıklanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, özel sektörde faaliyet gösteren ve mal sahibi adına yapım hizmetlerini gerçekleştiren yüklenici inşaat firmalarının bina projelerini inşa edebilmeleri için projeye ait bazı izinlerini ilgili belediyelerden almaları zorunlu kılınmıştır. İnşaat sürecinin başlaması için gerekli olan Yapı Ruhsatı ve inşaat sürecinin bitmesiyle oturma izni için gereken Yapı Kullanma İzni, bu izinler arasında en önemlilerinden ikisidir.
Bu çalışmada İstanbul’daki belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni süreçlerinin genel durumunun ortaya konması için Üsküdar, Ataşehir, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Zeytinburnu Belediyelerinin her iki süreçte görev alan personeliyle karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. Her iki süreçte yer alan ekiplerin durumu belirlenmiş, süreçlerin iş akış şemaları oluşturulmuştur. Süreçlerde karşılaşılan sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm önerileri analizi edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, planlı alanlar imar yönetmeliği, karşılıklı görüşme, İstanbul.

Murat Aydın. An Investigation of Construction Permit and Building Use Permit Processes in Municipalities: A Mutual Interview Study. Tasarım Kuram. 2022; 18(37): 133-151

Corresponding Author: Murat Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale