ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Mimaride Anlam; Yapıdaki “Sembolik Dil” Üzerine Bir Değerlendirme [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 18-35 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239593

Mimaride Anlam; Yapıdaki “Sembolik Dil” Üzerine Bir Değerlendirme

Alev Erarslan
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Architecture is a symbol and a form of communication. Architecture, a symbolic mode of discourse like all branches of art, is a physical
representation of human thought and yearning and a record of the cultural values and beliefs created thereby. Each building designs a message for one who can perceive it and again each building has a story it wants to relay to us. When correctly translated a building explains all social, political and economic phenomena which participates in and form the life. By the same token, when the theme of the building is grasped it is no more an ordinary architectural but also a cultural figure which is not just the personality and sound of an individual but of a nation lasting for hundreds of years ensuring the establishment of a complete communication. In this paper, the communicative and symbolic language used in architecture from cave to Post-Modernism will be investigated and the stories that shape and determine the visual language constituting the comments of the codes and the dialog will be brought out.

Keywords: Semiotics, Symbolic Architecture, Meaning, Sign.

Mimaride Anlam; Yapıdaki “Sembolik Dil” Üzerine Bir Değerlendirme

Alev Erarslan
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Mimarlık simgesel bir söylem tarzıdır ve simgenin olmadığı yerde mimari yoktur. Kavram ve sembollerle biçimler arasındaki çok katmanlı ilişkinin doğası mimarlığın araçlarıdır. Bir iletişim aracı olarak mimarlık durağan değidir. Kültür, sosyal oluşumlar, inanç ve yaşam şekilleri onu etkiler. İnsanoğlunun tüm toplumsal ve dinsel doğasına biçim veren mimari, bir iletişim biçimi ve bir simgedir. Tüm sanat dalları gibi iletişimsel ve simgesel bir söylem kipi olan mimarlık, insan düşünce ve özleminin fiziksel bir temsili, ürettiği kültür değerleri ve inançlarının kaydıdır. Mimari nesnenin düzanlamı kültürel bir şifreyle belirlenmiş olan işlevdir. Ancak bu anlam üzerinde mimari nesneye “iletişimsel ve simgesel” nitelikli bir işlev veren ve işlev ve mimari nesnenin gösteren olarak birleştikleri bir yananlam düzeyi vardır. Mimarlık, kavramlar ve sembollerle çalışan bir iletişim dilidir ve bir mimar bunları biçimlerle dile getirir. Kavram ve sembollerle biçimler arasındaki çok katmanlı ilişkinin doğası mimarlığın araçlarıdır. Bir iletişim aracı olarak mimarlık durağan değidir. Kültür, sosyal oluşumlar, inanç ve yaşam şekilleri onu etkiler.
Bu çalışmada göstergebilimsel çözümlemeler ile mağaradan başlayarak Post-Modernist dönem sonuna kadar bir gösterge ve anlatı olarak mimaride anlam, imge, sembol ve ileti olguları, seçilen örnekler üzerinden tartışılarak, yapıların ardındaki göstergelerin şifreleri ve izleyen bireylerle kurdukları diyaloğun tercümesi yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mimari Anlam, Sembolik Mimarlık, İmge, İleti.

Alev Erarslan. Mimaride Anlam; Yapıdaki “Sembolik Dil” Üzerine Bir Değerlendirme. Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 18-35

Corresponding Author: Alev Erarslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale