ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
ÇAĞDAŞ SANATA MEKAN BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2014; 10(17): 39-53 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239606

ÇAĞDAŞ SANATA MEKAN BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ

Ömer Kutay Güler
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü

Space, any three dimensional area with defined boundaries, can be interpreted as a figment of human consciousness, an extension of the human body. Although functions such as embracement, protection, and isolation first come to mind; space, including artistic expression, has also aggregated intellectual, spiritual, and social activities. Throughout history, continuous interactions, alterations, and transformations are observed in art. During this process many modes of artistic expression emerged, got widespread and eventually became a target for individuals looking for alternative ways of expression. Contemporary art came into being as a criticism for its preceding ways of artistic expressions of the recent history. The modes of artistic expression attributed to contemporary art such as; installation art, video art, performance art and land art bear importance for transforming space into a functioning element of the artistic construction. This study focuses on the transformation of the humanspace- art relationship, examining the interrelation between space and art through significant contemporary artworks and speculates on the evolution of space-art relationship in the future.

Keywords: Contemporary Art, Installation Art, Land Art, Performance Art, Space, Video Art.

ÇAĞDAŞ SANATA MEKAN BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ

Ömer Kutay Güler
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü

Sınırları tanımlı üç boyutlu bir alan olarak düşünülebilecek olan mekan, temelde insan bilinci tarafından tariflenmiş, insan için olan, insanın bir uzantısı olarak yorumlanabilecek bir kavramdır. Her ne kadar sarma, koruma ve izole etme gibi işlevler ilk önce akla gelse de mekan, sanatsal ifade de dahil olmak üzere özellikle insanın düşünsel, ruhsal ve sosyal etkinliklerini de içerisinde toplamıştır.
Tarihsel süreç boyunca sanat ve insan ilişkisinde sürekli bir etkileşim, değişim ve dönüşüm gözlemlenmektedir. Bu süreç boyunca pek çok sanatsal ifade biçimi ortaya çıkmış, yaygınlaşmış ve sonrasında daha farklı ifade yolları arayan bireylerin eleştirilerine hedef olmuştur. Günümüzde çağdaş sanat’ın kapsadığı sanatsal ifade biçimleri de yakın dönemde, var olan sanatsal ifade sisteminin bir eleştirisi olarak ortaya çıkmıştır.
Çağdaş sanat kapsamında değerlendirilen yerleştirme, video sanatı, performans sanatı ve arazi sanatı, mekan kavramını ön plana taşımaları ve mekanı sanatsal kurgunun işleyen bir ögesi haline getirmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma insan, sanat ve mekan arasında var olan ilişkide yaşanan değişimleri ele almakta, çağdaş sanat adı verilen süreçte kurgulanan mekan-sanat eseri ilişkisini örnekler üzerinden irdelemektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sanatçıların, iç mimar veya mimar gibi mekan konusunda uzmanlaşmış profesyoneller ile disiplinlerarası etkileşimler yaratması ve sanatçı adayları için eğitim sürecinde mekan kavramı konusunda deneyim kazanabilecekleri seçmeli ders ya da uygulamalar oluşturulmasının içinde yaşadığımız sanatsal dönemde faydalı olabileceği öngörüsünde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arazi Sanatı, Çağdaş Sanat, Mekan, Performans Sanatı, Video Sanatı, Yerleştirme Sanatı

Ömer Kutay Güler. ÇAĞDAŞ SANATA MEKAN BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ. Tasarım Kuram. 2014; 10(17): 39-53

Corresponding Author: Ömer Kutay Güler, Türkiye
LookUs & Online Makale