ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Sibertektonik Mekân [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(15): 21-34 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.240908

Sibertektonik Mekân

Serhat Kut1, Semra Aydınlı2, Arzu Erdem2
1Kültür Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

The “Cybertectonic Space” provides a new experience of space, where cybernetic data is embedded into the layers of space. This multilayered
space can only be experienced through bodies which are extended with cybernetic extensions. This study seeks the indications of emerging space which is becoming possible with new technologies and interfaces, through the continuous process of human dwelling and being regarding architecture’s main problematic; space and spatial experience. The concepts of Reality-Virtuality paradigm, the phenomenon of Cyberspace, Body-Space experience, the notion of extension and Event-Space-Action patterns create the main structure to develop a theoretical framework for Cybertectonic Space research. Applications have been implemented to make a sense of the concept of Cybertectonic space. Space+: Library, Space+: Exhibition and Space+: Campus projects intervenes an existing physical space with cybernetic elements. Extracted data and experience gained through the methods of firsthand experience and participant observation through these projects are being interpreted within the conceptual framework Cybertectonic Space.

Keywords: Body, space, event, virtuality, augmented reality

Sibertektonik Mekân

Serhat Kut1, Semra Aydınlı2, Arzu Erdem2
1Kültür Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

“Sibertektonik Mekân”, sibernetik bilginin mekânın tektoniğine eklemlenmesi ve bu çok katmanlı yeni mekânın bedene eklemlenmiş sibernetik uzantılarla kavranabilmesi sonuncunda “yeni” bir mekân deneyimi sunmaktadır. Bu çalışma ile insanın mesken tutma/varoluş sürecinde, gelişen yeni teknolojiler ve arayüzler doğrultusunda mimarlığın temel sorunsalı olan mekân ve mekânsal deneyim bağlamında açığa çıkma potansiyeli olan “yeni”nin ipuçlarını araştırılmıştır. İnsanın mesken tutma/ varoluş sürecinde “Sibertektonik Mekân”ın yerinin mimarlık bağlamında araştırılması, yorumlanması ve anlamlandırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. “Sibertektonik Mekân”a ilişkin araştırmanın kuramsal perspektifinin geliştirilmesinde Sanallık Gerçeklik Paradigması, Sibermekân Olgusu, Beden Mekân Deneyimi ve Uzantı Olgusu, Olay- Mekân-Eylem Örüntüsü kavramları temel kurguyu oluşturmaktadır. Bu kurgu bağlamında gerçekleştirilen uygulamalar ile araştırma sürecinde sibertektonik mekan kavramı anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Mevcut bir fiziki mekâna müdahale ederek, sibernetik öğelerle artırılmış bir mekân deneyiminin keşfedildiği Mekan +: Kütüphane, Mekan +: Sergi, Mekan +: Kampüs uygulamaları ile “Sibertektonik Mekân”ın sunduğu yeni mekan deneyimine dair olasılıklar, ilk elden deneyim ve katılımcı gözlem yöntemleriyle elde edilen bilgi ve deneyimler yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beden, Mekan, Olay, Sanallık, Artırılmış Gerçeklik

Serhat Kut, Semra Aydınlı, Arzu Erdem. Sibertektonik Mekân. Tasarım Kuram. 2013; 9(15): 21-34

Corresponding Author: Serhat Kut, Türkiye
LookUs & Online Makale