ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Comparison of Reconstruction Processes of Countries After Earthquake: China, Chile and Turkey [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 152-169 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.41275

Comparison of Reconstruction Processes of Countries After Earthquake: China, Chile and Turkey

Melike Kalkan1, Ayse Duygu Kaçar2, Orkun Alptekin2
1Usak University, Faculty of Architecture and Design, Department of Architecture
2Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Architecture

Earthquake, which is a natural disaster, causes damage and destruction in cities and people to remain without shelter. In this context, it becomes necessary to solve the shelter problems of people after the earthquake and to ensure reconstruction by removing the wrecks in the collapsed areas. During the reconstruction process, the housing needs of the earthquake survivors are met with temporary residences, and then more durable structures are being used to replace the collapsed ones. In these processes, the strategies implemented by each country differ. The relationship between community contribution and government support are important in the success of these strategies. In this context, in this study, China, Chile and Turkey experienced in the recent past, after the most devastating earthquake, strategies implemented are investigated. Temporary and permanent housing and urban design processes are analyzed comparatively by selecting a city that will set an example for each country’s restructuring strategies. As a result of the analyzes, suggestions for temporary and permanent housing strategies are presented in the post-earthquake reconstruction process. This study aims to present the design decisions to be made within the framework of reconstruction in terms of content, scope and approach, from a possible earthquake to permanent housing. The study is important in terms of examining the issues that need to be implemented before and after possible earthquakes.

Keywords: Earthquake, temporary housing, permanent housing, reconstruction.

Ülkelerin Deprem Sonrası Yeniden Yapılaşma Süreçlerinin Karşılaştırılması: Çin, Şili ve Türkiye Örnekleri

Melike Kalkan1, Ayse Duygu Kaçar2, Orkun Alptekin2
1Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Doğal bir afet olan deprem, kentlerde hasar ve yıkımlara, insanların ise barınaksız kalmalarına neden olmaktadır. Bu bağlamda, deprem sonrasında hem insanların barınak sorunlarının çözülmesi, hem de yıkılan bölgelerde enkazların kaldırılarak, yeniden yapılaşmanın sağlanması zorunlu hale gelmektedir. Yeniden yapılaşma sürecinde, öncelikle depremzedelerin barınma gereksinimleri, geçici konutlarla karşılanırken; ardından yıkılan yapıların yerine kullanılacak daha dayanıklı yapılar inşa edilmektedir. Bu süreçlerde, her ülkenin uyguladığı stratejiler farklılık göstermektedir. Bu stratejilerin başarısında, toplum katkısı ve hükümet desteği ilişkisi önemli olmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada, yaşanan yakın geçmişteki, en yıkıcı depremlerden sonra, Çin, Şili ve Türkiye’ de uygulanan stratejiler araştırılmaktadır. Her ülkenin, yeniden yapılaşma stratejilerine örnek teşkil edecek bir kenti seçilerek, geçici - kalıcı konut bağlamında, kentsel tasarım süreçleri, karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Analizler sonucunda, deprem sonrası yeniden yapılaşma sürecinde, geçici ve kalıcı konutlaşma stratejilerine yönelik öneriler sunulmaktadır. Bu çalışma, olası bir deprem sonrasından kalıcı konutlaşma sürecine kadar, yeniden yapılaşma çerçevesinde verilecek olan tasarım kararlarını içerik, kapsam ve yaklaşım olarak sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, deprem tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkelerde; olası deprem öncesi ve sonrası, uygulanması gereken hususların incelenmesi bağlamında önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, geçici konut, kalıcı konut, yeniden yapılaşma.

Melike Kalkan, Ayse Duygu Kaçar, Orkun Alptekin. Comparison of Reconstruction Processes of Countries After Earthquake: China, Chile and Turkey. Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 152-169

Corresponding Author: Melike Kalkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale