ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Design for Sustainability Approaches Enabling Maintenance, Repair and Upgrading and Empowering User Engagement [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(30): 96-108 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.42204

Design for Sustainability Approaches Enabling Maintenance, Repair and Upgrading and Empowering User Engagement

Çağla Doğan1, Yekta Bakırlıoğlu2
1Middle East Technical University, Faculty of Architecture, Department of Industrial Design, Ankara
2Koç University, Department of Media and Visual Arts, İstanbul

Sustainable products and systems support the active participation of users in the stages of maintenance, repair and upgrading, and strengthens the user-product emotional bond. The prominent design approaches in this context include repair and adaptation practices in mass-produced products, integrated scales of design and production for sustainability, emotional durability and product-oriented personalisation, and system-oriented personalisation and open design. These approaches empower user engagement at different degrees and at various stages of the design process and enable local knowledge and skills. This article provides an assessment of the changing roles of designers, users and manufacturers within the context of sustainable design, and it presents potential design solution areas related to a system proposal that can be developed in line with these approaches.

Keywords: Design for sustainability, Emotional durability, product and system-oriented personalisation, open design, local knowledge and skills, maintenance, repair, upgrading

Bakım, Onarım ve Yükseltmeyi Destekleyen ve Kullanıcı Katılımını Güçlendiren Sürdürülebilirlik İçin Tasarım Yaklaşımları

Çağla Doğan1, Yekta Bakırlıoğlu2
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
2Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü, İstanbul

Sürdürülebilir ürün ve sistemler, bakım, onarım ve yükseltme aşamalarında kullanıcıların etkin katılımını destekleyerek, kullanıcı-ürün bağını güçlü kılar. Bu bağlamda öne çıkan tasarım yaklaşımları arasında, seri üretilmiş ürünlerde onarım ve uyarlama pratikleri, sürdürülebilirlik için seri üretim ile yerel üretimi bütünleyen yaklaşım, duygusal devamlılık ve ürün odaklı kişiselleştirme ile sistem odaklı kişiselleştirme ve açık tasarım yer alır. Bu yaklaşımlar, farklı derecelerde ve tasarım sürecinin çeşitli aşamalarında kullanıcı katılımını ve yerel bilgi ve becerileri destekler. Bu makale, sürdürülebilirlik için tasarım alanında, tasarımcı, kullanıcı ve üreticilerin değişen rolleri üzerine bir değerlendirme yaparak, bu yaklaşımlar doğrultusunda geliştirilebilecek bir sistem önerisiyle ilgili tasarım çözüm alanlarını sunar.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik için tasarım, duygusal devamlılık, ürün ve sistem odaklı kişiselleştirme, açık tasarım, yerel bilgi ve beceriler, bakım, onarım, yükseltme

Çağla Doğan, Yekta Bakırlıoğlu. Design for Sustainability Approaches Enabling Maintenance, Repair and Upgrading and Empowering User Engagement. Tasarım Kuram. 2020; 16(30): 96-108

Corresponding Author: Çağla Doğan, Türkiye
LookUs & Online Makale