ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Re-Reading Contemporary Housing Production In Turkey [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2015; 11(19): 19-36 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239591

Re-Reading Contemporary Housing Production In Turkey

Duygu Koca
Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

As one of the major research area in the field of architecture, housing is mostly included in finance, economy and banking sector rather than construction industry in today’s professional world. The reason of the displacement of house conception is the change of definition and the meaning of the notion in time. A structural element, where user lives a life inside, interpreted as a center of the sense of belonging and personal identity, has transformed an asset which is merchandise for different purposes by its corporate, multi-partnered owner. The housing sector in Turkey has experienced this transformation from first hand since 1980s. Examination of the historical development of the residential architecture so far is valuable to identification and to evaluate the current situation. In this framework, aim of the study is to understand the change in the residential architecture in Turkey especially after 2000 and to define the kinds of housing supply and new conceptions in the domain of residential architecture.

Keywords: housing production, various kinds of housing supply, identity, market value

Türkiye’de Çağdaş Konut Üretiminin Yeniden Okunması

Duygu Koca
Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Mimarlık alanında temel bir araştırma alanı olan konut günümüz dünyasında inşaat ve yapı sektöründen çok ekonomi, finans, bankacılık sektörleri içerisinde konu edilmektedir. Konutun bu disiplinler arası kayması, zaman içerisinde tanımının değişmesi böylece anlamının dönüşmesi sonucudur. Kullanıcının yaşamını sürdürdüğü, bireysel kimliğin ve aidiyetin merkezi olarak yorumlanabilecek yapısal bir eleman, tekil sahibi olmayan ortaklıkların farklı amaçlar doğrultusunda kullandığı bir menkul değere dönüşmüştür. Türkiye’de günümüz konut sektörü bu anlam dönüşümünü 1980lerden bu yana birinci elden yaşamaya başlamıştır. Bugüne kadar gerçekleşen konut gelişimini incelemek, mevcut durumun tespiti ve değerlendirmesi için değerlidir. Bu çerçeve içerisinde çalışmanın amacı, Türkiye’nin 2000 sonrasında özellikle konut mimarisinde gözlenen değişimi anlayabilmek, yeni konut sunum biçimlerini ve yeni anlayışları tanımlayabilmektir.

Anahtar Kelimeler: konut üretimi, konut sunum biçimleri, kimlik, pazar değeri

Duygu Koca. Re-Reading Contemporary Housing Production In Turkey. Tasarım Kuram. 2015; 11(19): 19-36

Corresponding Author: Duygu Koca
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale